Kyrka i digitala rum: ett aktionsforskningsprojekt om församlingsliv online i svenska kyrkan

av: Sara Grape och Jonas Ideström (red.)

Vad innebär det att vara kyrka och församling i digitala rum? Det är den fråga som varit vägledande för forskningsprojektet Kyrka i digitala rum. Frågan rör både teologi och digital kommunikation – och framför allt samspelet de två emellan. Syftet med projektet har varit att dra lärdomar av och utveckla kunskap utifrån församlingars erfarenheter av det intensiva arbetet i digitala medier under
perioder av pandemirestriktioner. Det handlade dels om att teologiskt reflektera över den kyrka som framträdde och tog form, dels om att skapa ny kunskap om kommunikation. Dessutom utveckla och stärka församlingarnas närvaro och arbete i kyrkliga digitala rum.

Forskningsrapporten är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stift, Enskilda Högskolan Stockholm och Svenska kyrkans kyrkokansli. Utifrån erfarenheterna under pandemin så har doktorander och forskare vid Enskilda Högskolan Stockholm genomfört ett aktionsforskningsprojekt i sju församlingar i Stockholms stift. 

Redaktörer för rapporten är Sara Garpe och Jonas Ideström.

Medverkande författare: Tone Stangeland Kaufman, Frida Mannerfelt, Rikard Roitto, Simon Hallonsten, Jonas Ideström och Sara Garpe. 

Läs rapporten här. 

Titta på webbinarium om rapporten Kyrka i digitala rum med Jonas Ideström här.

Lyssna på podden Teologi i tiden om rapporten (avsnitt 35 och 36) här.

Ta del av de presentationer och samtal som hölls i samband med att rapporten Kyrka i digitala rum publicerades den 19 september 2022:

Inledning av biskop Andreas Holmberg

Presentation av kapitel, Rikard Roitto och Frida Mannerfelt.

Panelsamtal mellan biskop Andreas Holmberg, Sara Fransson och Kristina Helgeson Kjellin

Presentation av kapitel, Tone Stangeland Kaufman och Jonas Ideström 

Presentation av kapitel, Simon Hallonsten 

Presentation av rapporten, Sara Garpe och Ideström

Reflektioner, Ralf Elo och Pär Parbring

Avslutning med biskop Andreas Holmberg