En grupp manliga och kvinnliga biskopar står i kyrkan och ler mot kameran.
Foto: Torgny Lindén /Ikon

Stå fasta i hoppet – slå följe med biskoparna

Varje vecka under fastetiden publiceras två filmer där Svenska kyrkans biskopar ger teologisk fördjupning i den kristna tron. Här hittar du filmerna och mer information.

Under fastan publiceras en rad filmer där Svenska kyrkans biskopar ger teologisk fördjupning. Biskoparna utgår från någon bok som de har läst, och berättar hur de tänker kring innehållet. Varje söndag under fastan kommer två filmer. 

Floby pastorat ingår i Skara stift, och filmen med vår biskop Åke Bonnier publiceras den 21 februari. Han har läst boken ”Kallad till tystnad” av Thomas Merton.

Du hittar länkar till filmerna, och listan över vilka datum som gäller för de andra biskoparna här: www.svenskakyrkan.se/fastan/sta-fasta-i-hoppet 

 

Solen lyser igenom ett buskage.

Stå fasta i hoppet

I filmade seminarier uppmanar våra biskopar oss att stå fasta i hoppet. Se två nya föredrag varje söndag.

Gudstjänster

I Floby pastorat firas tre gudstjänster varje söndag, enligt ett rullande schema mellan de tre församlingarna.