Hej församlingspräst!

Är du av rätt virke? Älskar du det mångskiftande prästhantverket och vill stärka församlingarna som inkluderande gemenskaper? Vill du arbeta självständigt och ta stort eget ansvar, samtidigt som du lyfter fram och handleder andra i ett gott ledarskap? Välkommen att söka tjänsten som komminister 100% eller deltid, i Floby pastorat.

Ord från Din blivande prästkollega Anna

Kanslisten möter en alltid med ett leende. Kantorn kan koka soppa på en spik. Kyrkoherden har disputerat i nya testamentets exegetik och är en fena på tango. Vaktmästarna har ett speciellt öga för detaljerna i gudstjänsten. Diakonen är spindeln i nätet och vet hur läget är i pastoratets alla vrår. Arbetslaget för Barn och Unga kan tända eld med en glasbit och vet det mesta om EPA-ungdomarna. Kyrkogårdsföreståndaren har jobbat här sedan barnsben och berättar gärna anekdoter från en svunnen tid.

Efter avslutat pastorsadjunktsår väljer jag, alla dagar i veckan, att stanna kvar i Floby Pastorat. Jag har fantastiskt kunniga, roliga och engagerade kollegor.  Jag möter som präst i pastoratet både nyfödda, skolbarn, konfirmander, personer mitt i och i slutet av livet. Jag möter kärleksbubblande, tacksamma, sörjande, funderande, tvivlande och troende. Jag ser var dag fram emot att möta både kollegor och församlingsbor. Vill du bli min nya kollega?

Sammanhanget och uppdraget

Floby pastorat består av tre församlingar med 17 kyrkor, varav tio är från 1100-talet. Förtroendet för Svenska kyrkan är starkt, ca 70% är tillhöriga och ca 85% döps. Det är ett pastorat rikt på traditioner, ekumeniska kontakter och samarbeten. Vi erbjuder en tjänst på landsbygden samtidigt som det finns goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg, då Floby station ligger längsmed Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

Sockenkyrkorna ser vi som resurser i församlingarnas uppdrag att berätta om den kristna tron. Att vara präst i Floby pastorat innebär att vara en viktig del av det arbetet genom ett mångskiftande prästhantverk som består bland annat av gudstjänster, förrättningar, pilgrimsvandringar och kyrkvisningar. Arbetet som präst hos oss innebär landsbygdsprästens traditionella uppgifter som samtal, konfirmander, studiegrupper och olika pedagogiska och diakonala samlingar. I tjänsten ingår också att vara med i ett av våra församlingsråd, inspelningar av radioandakter och filmer.

Vi söker dig som har en trygg förankring i den egen kristna tron samtidigt som du är öppen och nyfiken på andras erfarenheter och uttryckssätt. Det är viktigt med god social och kommunikativ förmåga, såväl i skrift som i mötet med andra människor. Tjänstens inriktning kommer så småningom att utformas efter dina egna kompetenser och intressen samt de behov som finns i pastoratets verksamheter.

Läs mer om Floby pastorat i Församlingsinstruktionen

Skicka in din ansökan redan idag eller senast 31 mars till
floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Tillträde sommaren 2024.