Frågor & svar om dop

Vad innebär dopet? Får man fota och filma under dopet? Vad gör man om barnet skriker? Hur många faddrar kan barnet ha? Här hittar du svaren på flera vanliga frågor om dop och hur dopgudstjänsten går till.

Frågor & svar om dop

Vad innebär dopet?

Dopet rymmer många dimensioner samtidigt. Det kan handla om glädje och tacksamhet över ett nyfött barn, en längtan efter att få vara del av en tradition eller en önskan om att få leva sitt liv i Jesu efterföljd.

I dopet är det Gud som handlar för att visa hur vi människor hör samman med varandra och med Gud. Vi behöver inte leva upp till några krav eller vara rätt förberedda för att få döpas. Det blir ju uppenbart vid dop av små barn, men gäller likafullt då vi döps som ungdomar eller vuxna.

Vi är dem vi är också i dopet. I dopet blir vi påminda om Jesus löfte: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det är ett löfte som vi får bära med oss i våra liv, i både med- och motgång. Vi är inte ensamma. Gud finns vid vår sida.

När kan man ha dop?

En dopgudstjänst firas vanligtvis på en lördag eller en söndag. På söndagar kan dop firas i samband med församlingens gudstjänst. Vi firar också särskilda dopgudstjänster på lördagar och söndagar. Önskar ni dop vid något annat tillfälle så går det ofta att ordna. 

Var kan man ha dop?

Det vanligaste är att dopet sker i någon av våra kyrkor. Här har barn döpts i dopfunten i många generationer. Dop i hemmet förekommer också. Sommartid kan det vara fint att ha dopet utomhus, även om det alltid finns en riskfaktor med vädrets nycker.

Det går också bra att boka dop i en annan församling än där man bor. Kontakta alltid den berörda församlingen i god tid.

Vart vänder jag mig när det gäller frågor om dop?

Enklast är att kontakta expeditionen i Falu pastorat tel. 023-70 20 00 eller e-post eller någon av prästerna i din församling. Kontaktuppgifter för personal i församlingarna hittar du på sidan Församlingar och kyrkor klicka här

Får man fotografera och videofilma under dopet?

Inför dopet kontaktas ni av dopprästen. Prata med henne/honom om hur ni själva tänker kring fotografering i dopgudstjänsten.

Ett bra alternativ är att samlas för fotografering efter gudstjänstens slut.

Vem ska hålla barnet under dopet?

Det avgör ni som föräldrar själva. Ofta håller föräldrar och faddrar barnet.

Vad kostar ett dop?

Ett dop kostar ingenting utan är gratis. Dopklänning kan du låna i kyrkan eller använda en egen. Ett dop behöver inte bli dyrt även om familj och vänner väljer att samlas till dopkaffe efteråt. Drop in-dop erbjuds varje år. Dit kan man komma spontant för dop och vi bjuder på doptårta i kyrkan efteråt.

Får syskonen stå med där framme?

Det är viktigt att barnen står så att de ser vad som händer i kyrkan. Ibland kan dopbarnets syskon vara med och hjälpa till, t,ex då vattnet ska hällas upp.

Barnen har en särställning i kyrkan och dopet är en gudstjänst då barn lyfts fram som förebilder. Berätta för prästen vid dopsamtalet att fler barn kommer att vara med.

Vad gör man om barnet skriker?

Ni behöver inte oroa er för om barnet kanske skriker. Präster är vana vid att barn reagerar olika. Om barnet börjar skrika kan ni lugna eller trösta på det sätt som ni brukar. Ibland kan man behöva ta en liten paus, det är helt ok.

Finns det någonstans att ha dopkaffet?

Församlingshemmet, som ligger bredvid kyrkan, går bra att låna utan kostnad. Kontakta expeditionen för bokning. Läs mer om lokaler klicka här

Måste föräldrarna tillhöra Svenska kyrkan?

Nej, barnet blir genom dopet tillhörigt Svenska kyrkan. Efter dopet inbjuds barnen att ta del av kyrkans dopundervisning i bland annat öppen förskola, barngrupper, barnkörer och så småningom konfirmandgrupper. Dopgudstjänsten är början på ett livslångt lärande. 

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.

Kontakta expeditionen

Telefon: 023-70 20 00 

Telefontider: Måndag-fredag 08.00-16.00

E-post: falu.pastorat@svenskakyrkan.se 

Besökstider: Måndag-fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Juni-augusti måndag-fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Besöks- och och postadress: Kristinegatan 11, 791 71 Falun kartlänk eniro.se klicka här


Rullstolsentré och entré till ungdomsgården Grönan finns inne på gården (bakom röda huset). Adress: Kristinegatan 9B  kartlänk eniro.se klicka här