Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi tror att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. I Falköping samlar församlingarna in pengar till stöd för olika projekt som drivs inom Act Svenska kyrkans olika fokusområden i samarbete med kyrkor över hela världen.

Jämnställdhet och hälsa

Falköping och Yllestads församling samlar in pengar till fokusområdet Jämställdhet och hälsa. Alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet ska kunna leva ett liv i värdighet. Religiösa företrädare har i många delar av världen stort inflytande över normer och sedvänjor kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer som står upp för jämställdhet och kämpar för allas rätt till sin egen krop. Läs mer här!

Lämna ett bidrat till insamlingen via swish: 123 413 75 50

Katastrofinsatser

Mössebergs församling samlar in pengar till  Act Svenska kyrkans katastrofinsatser. Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats före, under och efter en katastrof. Just nu pågår insatser i bland annat Ukraina, Syrien, Mellanöstern och på Afrikas horn. Läs mer här!

Lämna ett bidrat till insamlingen via swish: 123 635 61 41

Fred och demokrati

Slöta-Karleby församling samlar in pengar till fokusmrådet Fred och demokrati.  Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred. Läs mer här!

Lämna ett bidrat till insamlingen via swish: 123 271 00 69

Försörjning och klimaträttvisa

Åslebygdens församling samlar in pengar till fokusområdet Försörjning och klimaträttvisa. Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro. fred. Läs mer här!

Lämna ett bidrat till insamlingen via swish: 123 459 41 15