Eskilstuna

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation och vision

Till Eskilstuna pastorat är alla välkomna, troende, tvivlare och icke-troende. De flesta kommer någon gång i livet i kontakt med oss, genom dop, vigsel och begravning eller genom vår verksamhet och våra gudstjänster. Det finns inga krav på att du måste tro på ett speciellt sätt och vi vill möta alla våra besökare med öppenhet och som jämlika. 

VÅR VISION

Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat är en öppen, berörande och angelägen plats för alla människor, där Kristus är i centrum och där man kan växa, kämpa och bli bekräftad. 

VÅR ORGANISATION

Eskilstuna pastorat leds av kyrkoherde Johan Hedlund och består av Eskilstuna- och Västra Rekarne församlingar. Organisationen är indelad i församlingsverksamhet, begravningsverksamhet och stödfunktioner. Den sverigefinska verksamheten är en naturlig del av hela pastoratets verksamhet. Eskilstuna pastorat har ett samarbete med Eskilstuna Stadsmission, tidigare känd som Härbärget.

Församlingsverksamheten

Förutom firande av gudstjänst, bedriver församlingsverksamheten diakoni, undervisning och mission. Det handlar bland annat om socialt arbete, gruppverksamheter för barn, föräldrar och ungdomar och enskilda samtal. Verksamheterna bedrivs i Eskilstuna pastorats kyrkor och församlingshem. Läs mer om församlingsverksamhetens olika verksamheter.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten består av kyrkogårdarna och krematoriet. Svenska kyrkan har uppdrag från Riksdagen att sköta begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Verksamheten regleras av Begravningslagen. Eskilstuna pastorat erbjuder därför lokaler och begravningsplatser som kan användas av människor med andra livsåskådningar än den kristna. Läs mer om begravningsverksamheten.

Stödfunktioner

Stödfunktioner består av ekonomi, fastighet, HR, IT, kommunikation och lön. Stödfunktionerna håller till i Kyrkans hus i Smörparken.

Eskilstuna Stadsmission

Eskilstuna pastorat stödjer Eskilstuna Stadsmission (f.d Föreningen Härbärget) genom att vara medlem och huvudman i föreningen och med ett ekonomiskt stöd. Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening, med ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka, samt verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran. Läs mer om Eskilstuna Stadsmission här.