Foto: Pixabay

SKUT

Svenska kyrkan i utlandet

Vill du engagera dig för Svenska kyrkan i utlandet? Välkommen att vara med i SKUT. Vi synliggör svenska kyrkans arbete utomlands samt förbereder SKUT-dagen med seminarier. Varje träff bjuds det på enkel fika och andakt. Om du är intresserad av Svenska kyrkan i utlandet, kontakta Stefan Gaspar.

Paus för SKUT under HT 2020
Vi återkommer med ny information när coronakrisen klingat av. 
För mer information: stefan.gaspar@svenskakyrkan.se, 08-556 133 44

Läs gärna mer om Svenska kyrkan i utlandet:

SKUT