Meny

SKUT

Gemenskap, andakt och enkel kaffeservering.

Vill du engagera dig för Svenska kyrkan i utlandet? Välkommen att vara med i SKUT. Vi synliggör svenska kyrkans arbete utomlands samt förbereder SKUT-dagen med seminarier. Varje träff bjuds det på enkel fika och andakt. Om du är intresserad av Svenska kyrkan i utlandet, kontakta Stefan Gaspar.

Plats: Årsta församlingshus, Bråviksvägen 47

För mer information: stefan.gaspar@svenskakyrkan.se, 08-556 133 44

OBS SKUTTRÄFFEN I MARS HAR STÄLTS IN PÅ GRUND AV RISK FÖR SPRIDNING AV CORONAVIRUS. 

Läs gärna mer om Svenska kyrkan i utlandet:

SKUT