Utträde ur svenska kyrkan

Tack för att du har varit med.

Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen.

Alla är välkomna till våra verksamheter, oavsett om man är medlem eller ej.

Det finns dock några saker som är bra att veta för dig som inte är medlem:  

  • Vid kyrklig vigsel måste en av parterna vara medlem i kyrkan. 
  • När du inte är medlem i Svenska kyrkan, har du inte rätt till kyrklig begravning. 
  • Som alla andra folkbokförda i Sverige betalar du en begravningsavgift.

Självklart vill vi inte att du går ur Svenska kyrkan, men är det din önskan är det både enkelt och gratis att göra.

Du avslutar ditt medlemskap genom att skriva ut, underteckna utträdesblanketten och skicka oss: 

Ekerö pastorat
Box 116
178 22 Ekerö. 

(En särskild utträdesblankett gäller för barn under 18 år. Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan.)

Har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-560 387 00 eller via ekero.pastorat@svenskakyrkan.se, så skickar vi dig en blankett.

När du har begärt utträde ur Svenska kyrkan får du en skriftlig bekräftelse. 

Något som man inte alltid tänker på är att det är viktigt att berätta för sina närstående att man har gått ur Svenska kyrkan. Detta för att man inte kan ha en begravningsceremoni i kyrkan om man är utträdd.

Du som är medlem 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår.

För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senast 31 oktober. Uppgiften om kyrkoavgift i årets deklaration grundas alltså på om du var medlem 1 november för två år sedan. 

I deklarationen står begravningsavgiften med. Den är obligatorisk för alla som är folkbokförda i Sverige vare sig man är medlem eller inte.

Du kan när som helst gå in i Svenska kyrkan igen.

Här kan du läsa mer om utträde ur Svenska kyrkan.