Foto: Gustav Hellsing

#metoo - ständigt aktuellt

Nyhet Publicerad Ändrad

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen? Behöver du någon att prata med?

Boka ett enskilt samtal 
Du är varmt välkommen att boka en tid hos någon av våra präster samt får församlingsassistent. De är utbildade och erfarna i att möta människor i samtal. Samtalen är konstnadsfria.

Prata med jourhavande präst 
Jourhavande präst finns tillgänglig på telefon 112  kl 21-06. Du kan även skriva ett digitalt brev eller chatta med jourhavande präst.
Klicka här för att komma till webben för jourhavande präst 

  Policy - kränkande särbehandling

  Svenska kyrkan i Eds församling tar som arbetsgivare avstånd från all form av kränkande behandling. Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Inga medarbetare, arbetssökande eller praktikanter ska behöva utsättas för mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering. Se vidare vår policy och rutin mot kränkande särbehandling.

  Kontaktpersoner i händelse av sexuella övergrepp

  Stockholms stifts kontaktpersoner finns till för dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer. Ingen anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare i Svenska kyrkan har rätt att utnyttja andras tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Alla som kommer till kyrkan har rätt att bli bemötta med respekt för sin personliga integritet.

  Svenska kyrkan vill ta detta på allvar och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer. Därför finns i varje stift finns en man och en kvinna som särskilt arbetar mot sexuella övergrepp som begås inom kyrkan. I Stockholms stift är det Erik Lundström tel 076-119 86 14 och Eva Malmfors tel 08-546 061 92, 070-232 82 83 som är kontaktpersoner. Dessa är beredda att lyssna till berättelser om smärtsamma erfarenheter, ge stöd till egna beslut och förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer med erfarenhet av dessa situationer.

  Mer om hur Svenska kyrkan arbetar mot sexuella övergrepp inom kyrkan finns att läsa här.

  Uppropet #vardeljus om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan och berättelser om övergrepp går att läsa och följa på #vardeljus blogg.