Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplatsen - Språkcafé

Tillsammans med dig kan vi skapa en mötesplats och lära oss mer om varandra. Välkommen!

Mötesplatsen - Språkkafé i Malmköping

Gemenskap, samtal och fika.
Välkommen med, du som vill lära dig mer svenska men också du som vill möta nya medmänniskor från andra länder. Vi möts och lär av varandra.

Vi hjälps också åt med läxläsning för barn och unga. Det är många som vill få hjälp att läsa sina läxor så du är välkommen att bidra som volontär. 

Under hösten har vi öppet alla tisdagar och torsdagar kl. 16.00-18.00

Välkommen!