Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplatsen - Språkcafé

Tillsammans med dig kan vi skapa en mötesplats och lära oss mer om varandra. Välkommen!

Mötesplatsen - Språkkafé i Malmköping

Gemenskap, samtal och fika.
Välkommen med, du som vill lära dig mer svenska men också du som vill möta nya medmänniskor från andra länder. Vi möts och lär av varandra.

Under hösten har vi öppet alla tisdagar kl. 16.00-19.00

Välkommen!