Dop i en krissituation

Ibland blir livet inte som man tänkt, det kan finnas en osäkerhet kring om en människa kommer att överleva eller inte.

I en sådan här kritisk situation kan det plötsligt bli angeläget för personen själv eller ett barns föräldrar att dop sker. I ett sådant fall kan och får du som är döpt genomföra dopet.  

Till detta behövs vatten, inget annat. Du doppar fingrarna i vattnet och rör vid personens huvud tre gånger och säger:

Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.  

Du som döpte ska ta reda på vilken församling den döpte bor i. Ta sedan kontakt med kyrkoherden där och berätta att du döpt personen. Då kommer dopet att skrivas in i församlingens dopbok, precis på samma sätt som alla andra dop.  

Är man på ett sjukhus som har sjukhuskyrka kan deras personal döpa. Sjukhuskyrkan har medarbetare som är vana vid att ta hand kritiska situationer.

Dop i en krissituation

Romarbrevet, kapitel 8, verserna 38-39

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Läs hela texten på bibeln.se