Litet barn lägger gul blomma i en vuxen kvinnas hand.
Foto: Shutterstock

Medlemskap

Svenska kyrkan finns för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen – oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare.

Som medlem blir du en av Sveriges cirka 6,1 miljoner medlemmar. Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet.

Gemensam grund är tron på Jesus Kristus som vår Herre. Livet ser olika ut i olika perioder i livet. Likaså är det med tron – den förändras genom de livserfarenheter du får genom livet. I församlingens olika sammanhang kan din tro fördjupas till exempel i gudstjänsten, i samtalet med andra eller kanske när du är på konfirmationsläger. 17 skäl att vara medlem

Forumlär för medlemskap
Längst ner på sidan finns ett formulär där du kan fylla i att du vill bli medlem. Du kan också ladda ner en blankett för inträde (vuxen)

Medlem genom dopet
Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som lämnat Svenska kyrkan är alltid välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på ålder och livssituation.

Barnet som medlem 
Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Kyrkoavgift
Som vuxen medlem betalar du kyrkoavgift. I Danderyds församling är den 72,5 öre per intjänad 100-lapp. Genom kyrkoavgiften gör du det möjligt att vårda kyrkobyggnaderna som är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv. Du gör det också möjligt för Danderyds församling att bedriva ett aktivt arbete bland barn, unga och vuxna. Hembesök hos äldre (diakoni), ekonomiskt bistånd och själavård för behövande samt vuxenvandringar på helgnätter är en viktig del av församlingens sociala arbete.

Folkbokförd utanför Sverige 
Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap genom att kontakta information.danderyd@svenskakyrkan.se.

Utträde 
Om du vill utträda som medlem i Svenska kyrkan ska du anmäla det till den församling du bor i senast den 31 oktober för att inte behöva betala kyrkoavgift för det kommande året.

Att utträda ur Svenska kyrkan är helt kostnadsfritt men det finns företag som trots detta tar betalt för den tjänsten vilket vi vill uppmärksamma dig på. 

Som boende i Danderyd är du välkommen att mejla församlingens infolåda: information.danderyd@svenskakyrkan.se så skickar vi en skickar en utträdesblankett per post tillsammans med information om vad det innebär att utträda. Du kan även skicka en personligt undertecknad begäran i ett vanligt brev adresserat till församlingen.

Du kan även ladda ner blanketten här nedan. Kom ihåg att du måste skriva under den och skicka ett original till Danderyds församling, Angantyrvägen 39, 182 54 Djursholm: 
Utträdesblankett_över 18 år 
Utträdesblankett_under 18 år

Läs mer om att utträda på Svenska kyrkans hemsida

För fram dina åsikter
Hör gärna av dig om du har frågor om utträdet eller vill framföra kritik om församlingens arbete. Om du vill prata med någon om dina funderingar får du gärna ringa upp till exempel kyrkoherde Kristin Molander, 08-568 957 01.
E-post: kristin.molander@svenskakyrkan.se

Berätta för dina anhöriga 
Kyrklig begravningsceremoni med präst och musiker erbjuds inte för avliden som vid sin död inte tillhörde Svenska kyrkan. Därför bör du berätta för dina anhöriga om utträdet. 

Välkommen att bli medlem! 

Här kan du fylla i inträdesblanketten.

 

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella