Foto: Magnus Aronson

Behöver du prata med någon?

Diakoner och präster erbjuder enskilda samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Allt mellan himmel och jord
Samtalen kan röra allt; stort som smått. Kanske funderar du på något i din livssituation eller något som rör din tro eller livsåskådning. 
Här hittar du kontaktuppgifter till präster och diakoner.

Bikt 
I förlängningen kan en del samtal leda fram till bikt. Bikt handlar om att lägga av sig en skuld som tynger. Du får rikta din bön om förlåtelse till Gud och en präst uttalar Guds förlåtelse. Svenska kyrkan har en fastställd ordning för bikt. Kontakta någon av församlingens präster.

Boka samtal 
För att boka ett samtal kan du kontakta en diakon eller präst direkt per telefon, sms eller mejl. Här hittar du kontaktuppgifter till präster och diakoner. Du kan också ringa via växeln på tel: 08-568 957 00.

Jourhavande präst – telefon, chatt eller digitalt brev
Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd. Du kontaktar Jourhavande präst gratis via telefon, chatt eller digitalt brev. Ringa kan du göra alla dagar mellan kl. 21 och 06. Chatta för du måndag-torsdag mellan kl. 20 och 24. När du tar kontakt via digitalt brev kan du hämta ditt svar inom 42 timmar.

Den som svarar när du kontaktar Jourhavande präst är präst inom Svenska kyrkan och har absolut tystnadsplikt. Jouren är öppen för alla – både troende och icke-troende, medlem eller icke-medlem. www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Prata med någon på samiska eller finska
Ruotsin kirkon palveleva puhelin. 
Joka ilta klo 21-24
Svenska kyrkans finska jourtelefon.
Varje kväll mellan kl. 21-24.
Ring: 020-26 25 00

Samiska krisnätverket
Vill du ha någon som lyssnar? Samiska krisnätverket är bemannat fredagar och söndagar klockan 20-24. Den du får tala med har tecknat tystnadsförbindelse. Vill du samtala på samiska så finns den möjligheten.
Ring: 063-10 12 30

Sorgegrupp

När sorg och separation drabbar är det vanligt att känna sig ensam i sin situation. Nya känslor och svåra tankar kan komma. I den här gruppen delar du dina erfarenheter med andra i liknande livssituation. Varje människas sorg är unik, men det finns gemensamma erfarenheter.