Foto: Magnus Aronson

Präster och diakoner

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till alla präster och diakoner som arbetar i Danderyds församling

Präster
KYRKOHERDE 
Kristin Molander, 08-568 957 01, 070–334 16 18
e-post: kristin.molander@svenskakyrkan.se    

KOMMINISTRAR
Ninna Birkoff
08-568 957 15 
e-post: ninna.birkoff@svenskakyrkan.se 

Randi Guldstrand 08-568 957 20,  076-821 11 71
e-post: randi.guldstrand@svenskakyrkan.se

Jenny Karlsson, (Sjukhuspräst Danderyds sjukhus)
08-568 957 17, 070-677 57 17 
e-post: jenny.karlsson@svenskakyrkan.se 

Christine Segerholm Koskull (Sjukhuspräst Danderyds sjukhus)
08-568 95 762, 0708-122677
e-post: christine.koskull@svenskakyrkan.se

Henrik Mattsson, 08-568 957 05,  070-601 76 15
e-post: henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se    

Sandra Vallin, 06-568 957 27
e-post: sandra.vallin@svenskakyrkan.se

Ola Whistler Sahlén , 08-568 957 41 
e-post: ola.sahlen@svenskakyrkan.se 

Katja Stroeven, 08-568 957 18 
e-post: katja.stroeven@svenskakyrkan.se 

Diakoner 
Elin Smeds, 08-568 957 42
e-post: elin.smeds@svenskakyrkan.se

Estelle Wiesel 
08-568 957 29    SMS/MMS: 070-600 08 93
e-post: estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 

Maria Watolla 
08-568 957 59 
e-post: maria.watolla@svenskakyrkan.se