Foto: Magnus Aronson

Präster och diakoner

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till alla präster och diakoner som arbetar i Danderyds församling

Präster
KYRKOHERDE 
Kristin Molander
Telefon: 08-568 957 01
E-post: kristin.molander@svenskakyrkan.se   

KOMMINISTRAR
Ninna Birkoff
Telefon: 08-568 957 15 
E-post: ninna.birkoff@svenskakyrkan.se 

Randi Guldstrand
Telefon: 08-568 957 20
E-post: randi.guldstrand@svenskakyrkan.se

Henrik Mattsson
Telefon: 08-568 957 05
E-post: henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se    

Sandra Vallin
Telefon: 08-568 957 27 
E-post: sandra.vallin@svenskakyrkan.se

Ola Whistler Sahlén
Telefon: 08-568 957 41 
E-post: ola.sahlen@svenskakyrkan.se 

Katja Stroeven
Telefon: 08-568 957 18 
E-post: katja.stroeven@svenskakyrkan.se 

Jenny Karlsson (Sjukhuspräst Danderyds sjukhus) 
Telefon: 08-568 957 17
E-post: jenny.karlsson@svenskakyrkan.se 

Christine Segerholm Koskull (Sjukhuspräst Danderyds sjukhus)
Telefon: 08-568 957 62
E-post: christine.koskull@svenskakyrkan.se 

Diakoner 
Elin Smeds
Telefon: 08-568 957 42 
E-post: elin.smeds@svenskakyrkan.se

Estelle Wiesel 
Telefon: 08-568 957 29
E-post: estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 

Maria Watolla 
Telefon: 08-568 957 59 
E-post: maria.watolla@svenskakyrkan.se