En präst som klär sig i röcklin med hjälp av vaktmästare.

Präster och diakoner

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till alla präster och diakoner som arbetar i Danderyds församling

Präster
KYRKOHERDE 
Kristin Molander, 08-568 957 01, 070–334 16 18
e-post: kristin.molander@svenskakyrkan.se    

KOMMINISTRAR

Randi Guldstrand 08-568 957 20,  076-821 11 71
e-post: randi.guldstrand@svenskakyrkan.se

Jenny Karlsson, 08-568 957 17, 070-677 57 17 
e-post: jenny.karlsson@svenskakyrkan.se 

Elisabet Munro, 08-568 957 16, 070-644 10 99
e-post: elisabet.munro@svenskakyrkan.se 

Ola Whistler Sahlén 08-568 957 15, 070-600 71 16 
e-post: ola.sahlen@svenskakyrkan.se

Peter Sandin, 08-568 957 42, 070-248 85 14 
e-post: peter.sandin@svenskakyrkan.se 

Henrik Mattsson, 08-568 957 05,  070-601 76 15
e-post: henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se    

Per-Albin Edén, 08-568 957 18
epost: pehr-albin.eden@svenskakyrkan.se

Diakoner 
Estelle Wiesel ( diakon och samordnare)
08-568 957 29    SMS/MMS: 070-600 08 93
e-post: estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 

Susan Bergkvist, diakon
08-568 957 67   SMS/MMS: 070-301 72 40
e-post: susan.bergkvist@svenskakyrkan.se

Per-Ove Nelstrand, diakon
08-568 957 68   SMS/MMS: 070-300 34 99
epost: per-ove.nelstrand@svenskakyrkan.se

Beata Moberg (diakoniassistent) 
08-568 957 28  SMS/MMS: 0709-11 21 20 
e-post: beata.moberg@svenskakyrkan.se