En präst som klär sig i röcklin med hjälp av vaktmästare.

Präster och diakoner

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till alla präster och diakoner som arbetar i Danderyds församling

Präster
KYRKOHERDE 
Kristin Molander, 08-568 957 01, 070–334 16 18
e-post: kristin.molander@svenskakyrkan.se    

KOMMINISTRAR

Ninna Birkoff, (präst vid sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus) 
08-568 957 15 
e-post: ninna.birkoff@svenskakyrkan.se 

Pehr-Albin Edén, 08-568 957 18
e-post: pehr-albin.eden@svenskakyrkan.se

Randi Guldstrand 08-568 957 20,  076-821 11 71
e-post: randi.guldstrand@svenskakyrkan.se

Jenny Karlsson, (präst vid sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus)
08-568 957 17, 070-677 57 17 
e-post: jenny.karlsson@svenskakyrkan.se 

Elisabet Munro, 08-568 957 16, 070-644 10 99
e-post: elisabet.munro@svenskakyrkan.se 

Henrik Mattsson, 08-568 957 05,  070-601 76 15
e-post: henrik.h.mattsson@svenskakyrkan.se    

Ola Whistler Sahlén (tjänstledig)

Diakoner 
Estelle Wiesel (diakon och samordnare)
08-568 957 29    SMS/MMS: 070-600 08 93
e-post: estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 

Maria Watolla 
08-568 957 59 
e-post: maria.watolla@svenskakyrkan.se