Glasskulptur med sjukhuskyrkans ikon som föreställer en blomma. Ett ljus lyser bakom skulpturen.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan i Högsbo

De flesta människor bär på frågor om livets mening, när man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.

Vårt uppdrag

Sjukhuskyrkans uppdrag är att på olika sätt stötta patienter, anhöriga och anställda. Det sker genom enskilda samtal och gruppverksamheter med olika kreativa inslag. I våra lokaler på Högsbo sjukhus firas varje vecka gudstjänst. Det är en öppen mötesplats där vi kan mötas och dela erfarenheter och tankar om livet.

Hitta till Högsbo sjukhus.

Vi finns till för alla som vistas på sjukhuset, oavsett tro. Vi finns också tillgängliga för samtal. Samtalen kostar ingenting.

Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH)

Allt fler vårdas i dag i sina hem. Sjukhuskyrkan har ett övergripande ansvar för kontakterna med ASIH i Göteborg. I vårt uppdrag ligger att etablera kontakt och bygga förtroende mellan ASIH-teamen och församlingarna.

Sjukhuskyrkan finns i hela landet

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. Läs mer på Sjukhuskyrkans hemsida.

I Göteborg finns sjukhuskyrkan på följande sjukhus:

Två personer går längs en stig och pratar med varandra.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsstöd

Vill du prata med någon om tro och tvivel, dela dina tankar kring liv och död, mening och existens? Hör av dig till oss för att boka enskilt samtal med diakon eller präst.