En hand håller om en äldre hand bredvid Sjukhuskyrkans emblem. Emblemet består av ett kors med en blomma.

Sjukhuskyrkan i Högsbo

De flesta människor bär på frågor om livets mening, när man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.

Vårt uppdrag

Sjukhuskyrkans uppdrag är att på olika sätt stötta patienter, anhöriga och anställda. Det sker genom enskilda samtal och gruppverksamheter med olika kreativa inslag. I våra lokaler på Högsbo sjukhus firas varje vecka gudstjänst. Det är en öppen mötesplats där vi kan mötas och dela erfarenheter och tankar om livet.

Hitta till Högsbo sjukhus.

Du är okej

Alla som vill är välkomna att höra av sig till oss för samtal. Vi har inga krav på tro, medlemsskap eller vem du är och definerar dig som. I Sjukhuskyrkan ingår även andra kyrkor och trossamfund, som vi gärna förmedlar kontakt till om du vill.

Samtalen kostar dig ingenting. 

Tystnadsplikt

Vi som arbetar med samtal, enskilda och i grupper, är diakon och präster. Både präster har tystnadsplikt, medan diakoner har både tysnadsplikt och anmälningsskyldighet

Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH)

Allt fler vårdas i dag i sina hem. Sjukhuskyrkan har ett övergripande ansvar för kontakterna med ASIH i Göteborg. I vårt uppdrag ligger att etablera kontakt och bygga förtroende mellan ASIH-teamen och församlingarna. 

Samordnare för ASIH:

Centrum - Nadia Haag, telefon: 0737- 73 13 71

Väster - Ann-Christine Grosshög, telefon: 0724-51 03 23

Nordost & Hisingen - Bengt Olsson, telefon: 0703-07 92 65

Personal i Sjukhuskyrkan

Ann-Christine Grosshög

Ann-Christine Grosshög

Sjukhuskyrkan - diakon

Sjukhuskyrkan finns i hela landet

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. Läs mer på Sjukhuskyrkans hemsida.

I Göteborg finns sjukhuskyrkan på följande sjukhus: