Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dop

Välkommen till dop i din kyrka. I dopet berättas om Guds kärlek till varje människa och om en gemenskap över hela världen. I dopet får du växa som människa och kristen. Döpas kan man när som helst i livet, som barn, ungdom eller vuxen. Det kan vara enkelt och enskilt eller en stor fest.

Illustratör: Caroline Röstlund

BOKA OCH PLANERA

Kontakta församlingsexpeditionen i god tid före dopet, per telefon eller genom att besöka direkt. Utefter era önskemål och ledig tid för präst och kyrka bestämmer man tillsammans det datum och tid som passar bäst och bokar då kyrka samt präst och musiker. 

Dopgudstjänst hålls i församlingens tre kyrkor; Carl Johans kyrka, Kungsladugårds kyrka och S:ta Birgittas kapell.

DOPKAFFE OCH DOPKLÄNNING

Om det önskas att låna lokaler för dopkaffe finns det i mån av lediga tider. Tala om det vid bokning av dopet. Dopklänning finns att låna av församlingen.

PLANERA MED PRÄST

Prästen kommer att kontakta er/dig för dopsamtal efter bokningen, samt information om hur dopet går till. Tillsammans går ni igenom hur gudstjänsten går till och vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över. Dopsamtalet är ett tillfälle att lära känna varandra, samtala om dopet och livet samt gå igenom dopgudstjänsten tillsammans. 

FADDRAR

Om det är ett barn som döps så kan man välja att ha en eller flera faddrar till barnet. Att vara fadder (gudfar eller gudmor) är ett gammalt, livslångt hedersuppdrag. Det kan handla om att vara ytterligare en vuxen i barnets närhet  som bryr sig extra mycket och som finns till hands, kommer ihåg bemärkelsedagar, osv.

För att kunna bli fadder måste man vara döpt. Det finns inget ekonomiskt eller juridiskt ansvar förknippat med att vara fadder.

MEDLEM

Vid dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Kontakta reception för mer information samt bokning.

carljohan.forsamling@svenskakyrkan.se

0317319200