Foto: Pexels

Organisation och ledning

Svenska kyrkan är indelad i geografiska områden som vi kallar församlingar*. Detta för att kunna möta behov och ta beslut så nära de boende som möjligt.

Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger består av de två församlingarna med samma namn.  Dessa har i sin tur kyrkor och bönhus där människor samlas för gudstjänster, dop, barngrupper, ungdomsaktiviteter, körsång, caféer och andra mötesplatser.

...Så ser vi ut rent organisatoriskt. Men grunden för vår verksamhet är den lokala församlingen, för det är här du bor.

* Du har rätt, församlingar är också ett begrepp som kan beskriva en grupp människor som firar gudstjänst tillsammans, men när det gäller kyrkans organisation och ledning så används det främst för det geografiska området.

Såhär styrs Svenska kyrkan, lokalt och nationellt.

Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger

Burträsk-Lövånger pastorat bildades 2014, när de två församlingarna gick ihop till en administrativ enhet.

Luleå stift

Läs mer om hur stiften arbetar

Kyrkomötet

Läs mer om hur Svenska kyrkans högsta beslutande organ arbetar.