Vill du hjälpa till INTERNATIONELLT?

Som volontär gör du skillnad över hela världen.

Välkomna till Internationella gruppen i Borlänge!
Internationella gruppen inom Svenska kyrkan i Borlänge består för närvarande av 12 medlemmar som alla arbetar ideellt. Vi fokuserar på: 

- Insamling av medel för Act Svenska kyrkan och SKUT – Svenska kyrkan i utlandet.

- Kunskapsspridning genom bland annat föredrag och informationsmaterial som belyser människors utsatthet på grund av krig, svält, fattigdom och orättvisor.  

Läs mer om ACT här.

Läs mer om SKUT här.

Är du intresserad av att bli en av oss? 
Att själv känna att man gör skillnad, kan vara svårt. Men tillsammans med den Internationella gruppen blir det lättare. Här delas ideér och erfarenhet. Tillsammans skapar vi ett engagemang som gör skillnad för väldigt många.
Alla som vill stödja arbetet är välkomna, i stort som smått. Man kan göra en tidsbegränsad insats om man inte vill eller har tid att engagera sig under hela året. 

Vi träffas 3-4 gånger per termin. 

Vill du ha mer information eller anmäla dig som volontär?
Kontakta samordnare Johanna Vinter tel: 0243-771 14

Din hjälp behövs- tillsammans gör vi skillnad över hela världen!