Vad händer i veckan

i Borensbergs pastorat

Allhelgonabön

Gud, i allhelgonatidens vemod och mörker kommer vi till dig.
Låt ljusen på kyrkogården påminna oss om ditt ljus i våra liv.
Sorgen, smärtan – allt är så nära,
och i varje sorg finns alla gamla sorger närvarande.

Foto: Katarina Sandström Blyme

Hjälp oss att bära fram allt detta inför dig,
till dig som redan vet vad hjärtat rymmer.
Gud, i coronatidens vilsenhet kommer vi till dig.

Vi ber om rum och möjlighet att sörja,
inte bara i ensamhet utan tillsammans med varandra.
Låt ljusen på kyrkogården påminna oss om ditt ljus i våra liv.
Hjälp oss att vara dina händer, dina ögon och öron för varandra.

Gud, i hopp om framtid kommer vi till dig.
Låt sorgen bli den mylla där försoning och tacksamhet kan växa,
och hjälp oss att leva i ljuset – i hoppet om det liv som aldrig dör.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift