Vanliga frågor om dop

Frågor och svar inför dopet

Vi har en sångsolist som ska sjunga vid dopet. Hen vill öva tillsammans med er kyrkomusiker. Hur gör man då?
Enklast är att ni ber er sångsolist att direkt kontakta den musiker som tjänstgör vid vigseln. De kan då tillsammans komma överens om en lämplig till för att repetera tillsammans.

Måste man ha faddrar till sitt barn vid dop?
Nej, det är inget krav att den som döps har faddrar.

Hur många faddrar kan en dopkandidat ha?
Det finns ingen övre gräns för hur många faddrar man kan ha.

Vem kan bli dopfadder?
Det enda kravet är att den som ska bli fadder själv är döpt i en kristen kyrka.

Vad är det för skillnad på dopfadder och gudföräldrar?
Faddrar är den benämning som Svenska kyrkan använder idag för det som tidigare kallades för gudföräldrar. Det är ingen skillnad på att vara fadder eller gudförälder.

Vad innebär det att vara dopfadder?
Förtroendet och uppdraget som dopfadder är att stötta den som just blivit döpt i den kristna tron, att vara en vuxen förebild och finnas för den som just döpts genom livet. Att vara fadder är ett livslångt uppdrag. Hur en dopfadder konkret ger uttryck för sitt fadderskap kan se ut på många olika sätt. En sak som en fadder kan göra är att uppmärksamma dopdagen varje år på något sätt.