Kropp & själ

Välkommen att ta del av aktiviteter som stärker dig till kropp och själ!

Må bra-gruppen


En promenadgrupp för dig som uppskattar rörelse, frisk luft och gemenskap.

Vi promenerar omkring en timme i två grupper med olika promenadtempo. Tillsammans får vi möta årstidernas växlingar i vårt närområde med både bostadsområden och skogen. Vi promenerar oavsett väderlek. Samlingen avslutas med kaffe och smörgås. Ingen föranmälan. Deltagandet är kostnadsfritt.

Torsdagar med start 26/8
Kl 10-11.30
Samling utanför Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och information: Karin Gustafsson

Alpha

Vad är ALPHA? 
Livet är värt att utforska! Alphakursen är en plats där människor kan dela tankar och utforska meningen med livet. Detta är en kurs för dig som vill upptäcka vad kristendomen handlar om. Kursen är öppen för alla och du som är ovan kyrkobesökare är särskilt välkommen! 

Så går det till
Alphakursen omfattar tio tillfällen och en helg. Träffarna startar med gemensam middag, därefter hålls ett föredrag om kvällens tema med samtal efter. 

Kostar det något?
Hela kursen kostar 300 kr och detta inkluderar middag, material och helgaktiviteterna. 

När
Introduktionskväll onsdag 13/10 kl 18.30- 20.30 i Kyrkans hus, Orminge C

Anmälan senast 3/10
Kontakt och anmälan: Alexandra Skeppström Sundman.Tel: 08-747 66 34.   Alexandra Skeppström Sundman. 

Bibelgrupp

I bibelgruppen möts vi för att tillsammans studera Guds ord. Här vågar vi provtänka, har högt i tak och försöker närma oss bibeltexten utifrån våra egna erfarenheter och tankar. Vi får fundera över hur Gud talar till oss idag, genom sitt ord.

Träffarna inleds med fika och avslutas med att vi ber tillsammans.
Inga förkunskaper behövs. Vi vill gärna veta hur många vi blir, så meddela om du vill komma. 

Onsdagar - ojämna veckor
Kl.14-15.30
Start 1/9
Anmälan senast 24/8
Anmälan och kontakt: Alexandra Skeppström Sundman

Bönekurs

I Bönekursen lär vi oss mer om bön och om varför, hur, och om vad vi kan be.
Träffarna startar med gemensam middag, därefter ser vi tillsammans en film som vi sedan samtalar om. Vi får även möjlighet att pröva olika sätt att be. 

Onsdagar 18.30-20.30. 
Start 13/10
Kostnad 30 kr/gång för middag


Anmälan och kontakt: Hanna Beckström

Retreat

Retreat betyder ursprungligen att dra sig tillbaka. Våra endagsretreater är en möjlighet att för en dag stanna upp, få vara och vila från en vardag som för många är full av måsten och ett högt livstempo. Retreatens tystnad och stillhet skapar plats för eftertanke. Att lyssna in oss själva och Gud och kanske komma underfund med vad vi djupast längtar efter just nu. Och låta det bära oss när vi återgår till den vardag som är vår.

Under dagen ges möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon och en dagsrytm med bibelmeditation, gemensam bön, gudstjänst samt frukost och lunch. Ett bord med enkelt skapande kommer att finnas. Ta gärna med dig bekväma kläder och kanske inneskor.

Du behöver inte ha varit på retreat innan för att delta denna dag och du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Retreat Kyrkans hus, Orminge C
Lördag den 9/10. 
Kostnad 100 kronor

Anmälan senast 30/9
Kontakt och anmälan:  Alexandra Skeppström Sundman

Pilgrimsvandringar

Att vandra som en pilgrim handlar om att göra en inre vandring i den yttre vandringens form. I församlingen gör vi kortare vandringar i vår närhet, ofta i samband med gudstjänst i Boo kyrka eller i Boo kapell. Varje år gör vi en vandring mellan Boo Kapell och kyrkan på Kristi himmelsfärdsdagen.

Vårterminens vandringar: Datum kommer

Den 19:e september kan du vara med och vandra för klimaträttvisa läs mer här

Kontakt: Karin Gustafsson

Livsberättargrupp

Behovet av att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och blir viktigare ju äldre vi blir. Vi vill försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som varit och ta vara på det liv vi har.

Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang att dela minnen tankar och känslor med fokus på livsfrågor. Varje träff har ett tema som vi pratar och diskuterar utifrån. 

Hur var det när du var liten och växte upp? Vad vill du berätta om din ungdomstid och ditt vuxenliv? Stunder av besvikelser och stunder av lycka. Hopplöshet och hopp. Vad kan du göra här och nu för att ha ett så bra liv som möjligt?

Det är kostnadsfritt att delta i gruppen och vi bjuder på eftermiddagskaffe.

Träffarna leds av Agneta Bang och Astrid Pettersson, volontärer i Boo församling. Vi arbetar utifrån Stadsmissionens koncept.

Måndagar med start 13/9.

Kontakt och information: Karin Gustafsson

 

Qi gong

Qi Gong enligt Biyunmetoden, för alla, ung som gammal! Qi Gong är en flera tusen år gammal hälsofrämjande metod som stärker kroppen, motverkar stress och spänningar och balanserar kropp och själ. Ingen anmälan behövs.

Tisdagar. Start 31/8
Kl 10.45
Kyrkans hus, Orminge C.
Kontakt och information: Eva Broo 

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Diakon

Hanna Beckström

Hanna Beckström

Boo församling

Präst

Mer om Hanna Beckström

Präst med psykoterapeutisk grundutbildning i KBT

Alexandra Skeppström Sundman

Alexandra Skeppström Sundman

Boo församling

Präst