Kropp & själ

Välkommen att ta del av aktiviteter som stärker dig till kropp och själ!

Må bra-gruppen start 29/8


En promenadgrupp för dig som uppskattar rörelse, frisk luft och gemenskap.

Vi promenerar omkring en timme i två grupper med olika promenadtempo. Tillsammans får vi möta årstidernas växlingar i vårt närområde med både bostadsområden och skogen. Vi promenerar oavsett väderlek. Samlingen avslutas med kaffe och smörgås. Ingen föranmälan. Deltagandet är kostnadsfritt.

Torsdagar 
Kl 10-11.30
Samling utanför Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och information: karin.g.gustafsson@svenskakyrkan.se

Bibelgrupp

I bibelgruppen möts vi för att tillsammans studera Guds ord. Här vågar vi provtänka, har högt i tak och försöker närma oss bibeltexten utifrån våra egna erfarenheter och tankar. Vi får fundera över hur Gud talar till oss idag, genom sitt ord.

Träffarna inleds med fika och avslutas med att vi ber tillsammans.
Inga förkunskaper behövs. Vi vill gärna veta hur många vi blir, så meddela om du vill komma torsdagen i veckan innan

Onsdagar - ojämna veckor
Kl.15-16.30
Start 11/9
Anmäla och kontakt: Marianne Nordlund, helny.nordlund@gmail.com

Livsstegen 

Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring för oss som vill hitta vår väg i livet. Läs mer här

Anmälan till introduktionskvällen görs till: henrik.roos@svenskakyrkan.se eller tel 08–7476606

Kostnad för kursen 150 kr, detta inkluderar boken Livsstegen.

FRÅGOR?
Kontakta: Bitte Andersson, Bitte.b.l.andersson@gmail.com eller Sven Kuldkepp, sven@kuldkepp.se. 

Livsberättargrupp 

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv? 
Hur var det när du var liten och växte upp? Vad vill du berätta om din ungdomstid och ditt vuxenliv? Stunder av besvikelser och stunder av lycka. Hopplöshet och hopp.  Vad kan du göra här och nu för att leva ett så bra liv som möjligt? 
 
Behovet att berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och viktigare ju äldre vi blir. Vi vill försonas och kanske uttrycka tacksamhet över det som varit och ta vara på det liv vi har.  
 
Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang att dela tankar och känslor med fokus på livsfrågor. Varje träff har ett tema som vi pratar och diskuterar utifrån. 
Samtalsgruppen möts vid åtta tillfällen och riktar sig till dig som är ålderspensionär. 
 
Det är kostnadsfritt att delta i gruppen och vi bjuder på eftermiddagskaffe. 
 
Träffarna leds av två volontärer. 
Information och anmälan: karin.g.gustafsson@svenskakyrkan.se 

Information om nästa start: karin.g.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

Qigong start 3/9

Senior QiGong enligt Biyunmetoden

Qigong är en flera tusen år gammal hälsofrämjande metod och har en mängd effekter som främjar hälsan. Med lugna rörelsen tränar man upp smidighet i muskler och leder, ökar blodcirkulationen och får samtidigt ett inre lugn och balans.
Biyunmetoden är utvecklad av läraren Fan Xiulan som plockat det bästa ur sin familjetradition och sin utbildning i traditionell kinesisk medicin.

Plats: Mariasalen, Kyrkans Hus, Orminge tisdagar kl 11.00

Inga föranmälan eller förkunskaper behövs. 
Info: Eva Broo
broo.eva@gmail.com