Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tack

Tack för att du får andra att känna sig välkomna in i värmen - varje dag, året runt!

Gamla och ensamma. Du bidrar till att våra diakoner kan besöka de äldre både hemma, och på olika vård- och omsorgsboenden.

Hemlösa och utsatta. Som medlem tar du ansvar för utsattheten i vårt närområde, bland annat genom vårt stöd till Ria Oasen Boden.

Människor i sorg. Tack vare dig kan vi erbjuda stöd och sorgegrupper till de som är i sorg. Visste du att vi även har sorgegrupper för barn som mist en nära anhörig?

Jourhavande präst. Du ser till att förtvivlade människor kan ringa 112 och tala med jourhavande präst.

Våra kyrkor. Tack vare ditt medlemskap kan vi bevara och underhålla kyrkobyggnaderna i Boden så att de finns kvar för framtida generationers bodensare.

Fredsarbete. Svenska kyrkan genomför hjälpinsatser världen över, men som medlem bidrar du även till fredsarbete här hemma. 

Sjuka. Du ser till att sjuka, anhöriga och personal på Sunderby sjukhus får stöd via Sjukhuskyrkan.

Flyktingar och asylsökande. Vi bedriver stödverksamhet för ökad integration och mindre utanförskap för de nyanlända i vår kommun.

Liten och stor. Varje år besöks Bodens Liten och stor-grupper av ett hundratal föräldrar med barn. Även det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Äldre barn och ungdomar. När barnen blir äldre finns vi här med mötesplatser och konfirmandgrupper. Till oss kan de komma som de är, utan prestationskrav.