Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Helighet

Häng med i vår serie Micke tänker på livet - här kan du läsa del 2.

Ett av de vanligaste attributen som brukar tillskrivas Gud är helighet. Ordet helig kommer från hebreiskans qadosh. Liksom många ord i hebreiskan har detta ord många betydelser; ren, av annan natur, avskild. Ordet står i motsats till synden. Synd är det som blivit fel. Helighet är syndens motsats. 

Heligheten är det eftersträvansvärda. Men hur lätt är det? Det var därför Jesus kom till världen – så att vi skulle kunna bli heliga. Inte genom oss själva utan tack vare honom som själv är Gud, som ville låta oss bli heliga. Förlåtelsen är större än kravet på helighet. Vi kommer aldrig bli kvitt synden, men i vår strävan efter heligheten fyller Jesus i de sprickor som synden skapar i oss. Strävan efter helighet gör något med oss och i den strävan har vi Jesus med oss. 

Heligheten är inte bara något för oss själva utan för hela vår omvärld. Helighet är det vi behöver.

/Micke Dapefrid, församlingspedagog i Svenska kyrkan i Boden