En härlig dag på tunet över Rikti-Dokkas med ladugården i bakgrunden.
Foto: Tommy Persson

Församlingsutflykt till Rikti-Dokkas

Andra helgen i juni gjorde personal och församlingsbor från Mikaelskyrkan en utflykt till Rikti-Dokkas, som är en gammal nybyggargård i västra delen av Överkalix kommun. Gården uppfördes 1847 av skogssamen Pher Person Riktig i det som en gång var väglös ödemark. Gården beboddes fram till 1958 då den övergavs. Genom Skogsvårdstyrelsen har byggnaderna renoverats och blivit ett kulturminnesmärke och utflyktsmål.

Vid rundvandring på det gamla samevistet användes en Youtube-berättelse av Torbjörn Riktig för att ge bakgrunden och historien om nybyggarstället. Dagen bjöd på fantastiskt väder och ett unikt landskap. Där genomfördes också en andakt med prästen Tommy Persson till Niklas Thornéus dragspelsackompanjemang.

Besöket till Rikti-Dokkas är en del i samarbetet mellan Föreningen Nordens lokalavdelning Boden och Mikaelkyrkans vänner.

/Harry Hannu, Föreningen Norden

Besökarna samlade framför rökbastun i Rikti Dokkas.
Besökarna samlade framför rökbastun i Rikti Dokkas. Foto: Tommy Persson

Varför Göra en församlingsutflykt till väglöst land? 

Kunskap om sin historia sägs vara en bra förberedelse för att möta framtiden. Vad kan vi lära oss utav Rikti-Dokkas historia? En historia som har sin början då familjen Riktig i början på 1800-talet byggde ett litet samhälle mitt ute i det som då var väglöst land. Ett samhälle med självhushåll där vardagen bestod av hårt arbete från tidig morgon till sen kväll, ett samhälle där religionen var viktig. 

När vi tog del av livsberättelserna som är en del av Rikti-Dokkas historia kunde vi ana att tron på Gud var till stor hjälp i det slitsamma vardagslivet där i väglöst land. Att gudstron var betydligt mer än enbart regler som blint ska följas, vilket religion ibland framställs som. Gud var en självklar del av den slitsamma vardagen som gjorde att de kunde möta prövningarna de ställdes inför. Som gjorde att livet där i väglöst land kunde fortsätta även när det var svårt.

Vad kan vi i vårt samhälle idag lära oss utav en gudstro som gör att vi orkar fortsätta även när livet är svårt? Förmodligen en hel del, och vi kan nog inspireras till att värdesätta det vi är och det vi har i våra liv högre. Lära oss att göra mycket av lite, hellre än lite av väldigt mycket.

/Tommy Persson, präst 

Niklas, Holger, Geyton, Tommy och Robert samlade på åsen som formats av inlandsisen för ca 9000 år sedan.
Niklas, Holger, Geyton, Tommy och Robert samlade på åsen som formats av inlandsisen för ca 9000 år sedan. Foto: Harry Hannu