Foto: Johannes Frandsen IKON

Vintercafé

Sommarcaféet blev uppskattat och vi vill nu inbjuda till ett vintercafé.

Tisdag den 21 februari kl 14-15.30 i Kyrkans Hus.

Vi sjunger allsång, fikar och pratar.

Ingen föranmälan.

Välkommen!