Foto: Malin Forsvall / IKON

Pilgrim

Ett år längs Marialeden

Pilgrimsvandring Gamla Uppsala - Storvreta 11 km

Lördag 10 oktober är det dags för pilgrimsvandring på Marialeden igen.
Vi samlas kl 9.00 vid Gamla Uppsala kyrka och beräknar vara framme vid Storvreta kapell ca kl 14.30.
Medtag matsäck.
Vandringen ska vara hundfri.

Temat för vandringen är Förundran.

Vandringsledare är Karin Löfgren, Gamla Uppsala församling och Eva Åsjö, Vattholma pastorat. Kontakta Eva Åsjö vid frågor.

Marialeden

Är en pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala. Välkommen att vara med och vandra. Kontakta gärna någon av de lokala församlingarna för att få veta mer.
Ledens etapper startar och utgår från kyrkorna. Är inte handikappanpassad.

Karta Marialeden
Karta Marialeden

Pilgrimsvandringarna längs Marialeden är ett samarbete mellan Björklinge–Skuttunge–Viksta församlingar,  Gamla Uppsala församling, Tensta–Lena–Ärentuna församlingar och Vendel–Tegelsmora församling.

Läs mer om pilgrimsvandring på svenskakyrkan.se

Pilgrimens sju nyckelord och dess symboler

Långsamhet - Kängor:
Har jag själv valt den rytm jag lever i? Behöver jag bryta upp från något som skapar allt för mycket stress i mitt liv? Vad längtar jag efter i mitt liv? Gud, ikläd mig efterföljelsens och uppbrottets skor på mina fötter, hjälp mig följa dig med varsamma steg genom livet och ge mig kraft och spänst i mina trötta ben när jag bryter upp och ger mig ut på vandring.

Frihet - Vandringsstaven:
Vart vill jag gå? Vad är frihet för mig? Gud, du är som en pilgrimsstav i mina händer, tack för att du vandrar med mig och att jag får luta mig emot dig. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Tystnad - Kappan:
Tar jag mig tid att lyssna inåt? Saknar jag tystnaden i mitt liv? Hur kan jag skapa fum för stillhet och tystnad i min vardag? Gud, du som omsluter mig likt en kappa, hjälp mig att bli stilla och erfara att du är här.

Delande - Ryggsäcken:
Vad önskar jag få del av i mitt liv? Vad kan jag dela med mig av? Gud, hjälp mig att öppna min ryggsäck och dela med mig av det jag har och i glädje och tacksamhet ta emot vad andra vill ge.

Bekymmerslöshet - Hatten:
Vad är gott i mitt liv? Vad är jag tacksam för? Var finner jag mina rastplatser? Gud, du är som en pilgrims hatt på mitt huvud som skyddar mot både soloch regn. Lär mig att leva bekymmerslöst, öppen för vad livet ger här och nu och för livets alla rastplatser.

Enkelhet - Tältet:
Vad behöver jag egentligen för att må bra? Hur kan jag leva i mer solidaritet med människor och med jorden? Gud, du som likt tältet omger mig på alla sidor, lär mig att leva så enkelt soch ödmjukt att andra kan få leva.

Andlighet - Korset:
Vad är andlighet för mig? Vad är heligt i mitt liv? Vad är mitt yttersta hopp? Gud, låt det tomma korset vara en påminnelse om att livet segrar över döden, hoppet över förtvivlan och att kärleken övervinner allt. Stärk min tro, öka mitt hopp och uppliva min kärlek.