Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrim och pilgrimsleder

Vandra tillsammans och finn kraft i gemenskapen. Pilgrimsleder binder samman kyrkor och heliga platser.

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande

Att pilgrimsvandra är att ge sig själv och sina tankar tid. Att ”återerövra långsamheten” är centralt under vandringen. Det ska gå långsamt. Vi ska varva ner och ge oss tid. Det är du som bestämmer hur du vill utnyttja tiden.

Pilgrimsvandringar

Vandra fritt längs Marialeden från Tegelsmora till Gamla Uppsala och vidare längs Eriksleden till Uppsala domkyrka. Pilgrimspass och stämplar finns i kyrkorna längs lederna.

Stanna gärna till vid meditationsplatsen i Tunåsens kyrkreservat, som är utformad som en Frälsarkrans i storformat.

I Gamla Uppsala kyrkas vapenhus finns ett "pilgrimshörn", med pilgrimsböcker, information om Eriksleden som går mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala kyrka. Det finns pilgrimspass och en pilgrimsstämpel för vandrare.

 

Pilgrimsvandra

Frälsarkransplatsen

Frälsarkransplatsen nära högarna i Gamla Uppsala erbjuder en plats för eftertanke och reflektion och är en plats där du kan hämta kraft.

Helgas pilgrimsvandrare

Reflektion, tystnad och samtal om det som berör, första lördagen i månaden på vandringsleder i Uppsalatrakten.

Marialeden

Marialeden är en 8 mil lång pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala.

Eriksleden

En vandring där forntid möter nutid och stad möter land. Vandra mellan Gamla Uppsala kyrka (dåtida domkyrkan) till Uppsala domkyrka i centrala Uppsala.

Ingegerdsleden

Med hjälp av guideboken (finns att köpa i kyrkor längs leden, Storkyrkan i Stockholms och i Uppsala Domkyrka) eller via Naturkartans app kan du pilgrimsvandra 11 mil mellan Stockholm och Uppsala.

MC-pilgrim – pilgrimsfärd på motorcykel

En pilgrimsvandring är både en inre och en yttre resa. Att åka motorcykel kan också vara en inre resa, en egentid för avkoppling och vila.

Pilgrimsvandring som en metafor för livet

Oavsett livs- eller trosåskådning kan människor mötas över erfarenheter kring att vandra. Idag tolkas ibland pilgrimsvandringen som livets resa, tematiskt finns olika slags vandringar och de kan utformas på lite olika sätt. Tankegången finns belagd i Sverige redan under medeltiden. 

I en pilgrimsvandring finns en särskild öppenhet. Då det finns många anledningar får alla göra vandringen på det sätt hen finner ger mest mening. Det kanske viktigaste budskapet kring pilgrimsvandring kan vara att vandringen kan inspirera till en enklare livsstil. I det enkla blir det också möjligt att helas och skapa utrymme för närvaro. 

Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström sa om pilgrimsvandringen att det är ”en inre vandring i den yttre vandringens form”.

Sju nyckelord för vandringen är:

1. Frihet

2. Enkelhet

3. Tystnad

4. Bekymmerslöshet 

5. Långsamhet

6. Andlighet

7. Delande

Mer om pilgrimsleder och kulturarv

En stig i skogen.

Pilgrimsleder och kulturvägar

Pilgrimsvandringar har funnits sedan medeltiden och är en del av vår historia. Vi kan fortfarande vandra på samma vägar som människor gjorde då.