Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Tillsammans.

Bankeryds församling arbetar aktivt för att skapa engagemang och samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Allt från barntimmebarnens insamlade slantar till syföreningens årliga auktion, kollekt, de stora insamlingsperioderna, bytardagar, vår fairtrade shop och mycket mycket mer.

I församlingen finns en arbetsgrupp som driver de internationella frågorna i församlingen och är som mest verksam inför årets stora insamlingsperioder. Ett flertal projekt planeras och genomförs årligen.

Bankeryds församling avsätter årligen pengar till ett särskilt projekt i Etiopen som lyfter kvinnor ur sexhandel och misär. Läs mer om ”P192” här.

Vill du vara med och bidra på något sätt? Hör av dig!