Meny

Internationellt arbete

Tillsammans.

Bankeryds församling arbetar aktivt för att skapa engagemang och samla in pengar till Act Svenska kyrkan. Allt från barntimmebarnens insamlade slantar till syföreningens årliga auktion, kollekt, de stora insamlingsperioderna, bytardagar, skramlande bössor, vår fairtrade shop och mycket mycket mer.

I församlingen finns en arbetsgrupp som driver de internationella frågorna och är som mest verksam inför årets stora insamlingsperioder. Ett flertal projekt planeras och genomförs årligen.

Bankeryds församling avsätter årligen pengar till ett särskilt projekt i Etiopen som lyfter kvinnor ur sexhandel och misär. Läs mer om ”P192” här.

Nytt namn

Act Svenska kyrkan benämndes tidigare Svenska kyrkans internationella arbete.
Ordet act betyder agera. Kopplingen finns också till ACT-alliansen (Action by Churches Together), som är världens största allians av kristna organisationer och kyrkor som arbetar tillsammans med utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete. Act Svenska kyrkan granskas av Svensk insamlingskontroll och är medlemmar i FRII.

Vill du engagera dig i internationellt arbete i församlingen på något sätt? Hör av dig!