Vuxen

Till dig som är vuxen erbjuder Åtvids församling olika alternativ för gemenskap och engagemang.

Vill du engagera dig i kyrkan? Eller utvecklas på ett personligt plan? Vill du hjälpa till i gudstjänst? Vill du hjälpa till att koka soppa till onsdagarnas soppluncher? Vill du sjunga i kör? Vill du prata om livets stora frågor och vardagshändelser? Vill du prata om tro och liv?

Då är du välkommen till oss i Åtvids församling! Här finns bland annat:
- Gudstjänstgrupper i Åtvid, Björsäter, Grebo och Gärdserum
- Stickcafé
- Körsång
Engagera dig som förtroendevald
- Koka soppa till onsdagarnas sopplunch i Åtvids församlingsgård
- Promenader "Ut i Guds fria natur"
- Diakonigrupp, kontakt Henrik Kristing, Tel 0120-299 36
   e-post henrik.kristing@svenskakyrkan.se
- Ung vuxen-grupp
- Beta - fortsättningskurs i kristen tro

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!