Organisation och förtroendevalda

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Åtvids församling under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkoråd

Kyrkorådet i Åtvids församling under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Åtvids församling under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkorådets ordförande

Magnus Simonsson