Bra att veta - om olika gravskick!

Nyhet Publicerad Ändrad

I Åtvids församling finns tre olika gravskick som du kan välja när en anhörig går bort.

När en anhörig går bort, får du i samband med begravningen välja var och hur den anhörige ska gravsättas. I bästa fall har man redan innan talat med varandra om sina önskemål eller skrivit dem i ett dokument som förvaras på säker plats. Det kan ofta bli till stor hjälp för anhöriga – särskilt när olika parter av familjen har olika önskemål.

Som närmast anhörig kan man då bli gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som har rätt att bestämma vem som får gravsättas på gravplatsen. Det är även gravrättsinnehavaren som får bestämma om gravsten och övrig smyckning (Gäller ej askgravplatser med begränsad gravrätt).

Gravrättsinnehavaren har även ett ansvar för skötseln av gravplatsen. Gravrätten är vanligen tidsbegränsad till 25 år, som förnyas om det finns önskemål om detta när tiden har gått.

Som gravrättsinnehavare kan du välja mellan: 

Kist- och urngrav

Kistgrav och urngrav tillhör våra traditionella gravplatser. Vid gravsättning får anhöriga delta. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen, men vill man ha hjälp erbjuder församlingen skötsel och plantering mot en avgift.
Du kan läsa mer om skötselavtal här.

Kist- och urngravplatser på Åtvids Gamla kyrkogård

I kistgravarna finns det plats för 1-2 kistor och upp till 18 urnor och i urngravarna finns det plats för upp till 6 urnor beroende på vilken storlek på grav man väljer. På kist- och urngravar får man plantera blommor och lägga kransar. Man får ha gravlykta/ljushållare och man har även möjlighet att smycka med minnessaker. Det kan finnas vissa begränsningar med hänsyn till bl.a. arbetsmiljön för de som arbetar på kyrkogården.

Församlingen kontrollerar årligen gravstenens status och om den av säkerhetsskäl behöver åtgärdas kontaktas gravrättsinnehavaren som ansvarar för åtgärd. I akuta fall läggs stenen ner för att undvika olyckor.

 

Askgravplats 

Askgravplats är mer personligt än minneslund då anhöriga vet var den avlidne ligger begravd. Det som skiljer en askgravplats från de traditionella kist- och urngravplatserna, är att askgravplatsen upplåts med begränsad gravrätt.

Askgravplats

Här är man inte lika fri att själv välja hur platsen ska smyckas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all plantering och skötsel. Här tillåts endast snittblommor i vas och de lyktor som är godkända och går att köpa av kyrkogårdsförvaltningen. Under vinterhalvåret tillåts en mindre vinterdekoration i vas. Smyckning med minnessaker, kransar etc. får ej förekomma. 
Utförligare regler kan du läsa här.

Askgravplatsen är ett gravskick av gemensam karaktär och är ett alternativ till en urngravplats då man från början betalar för skötseln för hela gravrättstiden. Vid varje plats kan 2 urnor gravsättas och platsen markeras med en skylt som rymmer två namn. Anhöriga väljer plats och får vara med vid gravsättning.

Minneslund

Minneslund är ett anonymt, gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser. Anhöriga får ej vara med vid gravsättningen utan den sker anonymt under värdiga former av personal på kyrkogården vid lämplig årstid. Kyrkogårdsförvaltningen meddelar därför att gravsättning skett först c:a 2 veckor efter gravsättning.

Minneslund

Endast buketter och lösa blommor av levande växter får användas. Dessa placeras på särskilt anvisad plats. Levande ljus får placeras på anvisad plats i minneslunden. Gravlyktor och marschaller får inte användas.

Tanken är att minneslunden ska vara en plats där man kan sätta ner snittblommor och sitta en stund i stillhet. Samtidigt vet man att ens anhöriga finns begravda i minneslunden, men inte exakt var.