Gravplats

I Åtvids församling kan du välja mellan kistgravplats, urngravplats, askgravplats och minneslund.

Den traditionella begravningssättet i vårt land har varit kistbegravning. Från en blygsam början för ungefär hundra år sedan har kremation emellertid blivit allt vanligare. I samband med detta började urngravar bli ett alternativ. 1957 tillkom en tredje möjlighet, gravsättning i minneslund.

Vi får välja kyrkogård ”om tillgången på gravplatsmark medger det” står det i begravningslagen. Överväg valet noga. Inför valet av gravsättning är det viktigt att ta reda på vad som gäller i de olika fallen. Särskilt om du överväger gravsättning i en minneslund eller asklund bör du läsa den mer utförliga informationen om minneslund och asklund. Ta kontakt med oss så visar vi runt på den  eller de aktuella kyrkogårdarna och du får personlig information.

Val av gravplats

Kistgravplats

Urngravplats

Askgravplats

Minneslund

Spridning av aska utanför begravningsplats

Övrigt

Gravanordning

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Återlämna gravplats