Gravskötsel

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Därför är det viktigt att det är välskött och fint.

Ansvaret för den allmänna begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavaren kan välja mellan att sköta den själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den genom ett skötselavtal. För att ge oss möjlighet att påbörja skötsel och utföra plantering i rätt tid bör beställningar göras senast i december månad inför nästkommande år.
Erbjudande om beställning/förlängning skickas ut i november varje år.
Man betalar alltså i förskott för kommande plantering och skötsel.

Om du flyttar så anmäl adressändring till oss.

Kyrkogårdsförvaltningen