Taxor för gravskötsel 2022

Priser för 1- eller 3-årsavtal, för grundvård 1 och 2, plantering, vinterdekoration samt beställningsarbeten.

                                                                                                                                          GRUNDVÅRD 1                                           1-ÅRSAVTAL      3-ÅRSAVTAL
Enkelgrav, dubbelgrav, urngravplats          270 kr                     810 kr
Grusgrav eller grav omgärdad av häck      375 kr                  1 125 kr


GRUNDVÅRD 2 
                                          1-ÅRSAVTAL      3-ÅRSAVTAL
Enkelgrav, dubbelgrav, urngravplats           625 kr                 1 875 kr
Grusgrav eller grav omgärdad av häck       790 kr                 2 370 kr 


PLANTERING                                               
1-ÅRSAVTAL     3-ÅRSAVTAL
Vårplantering                                                 190 kr                 570 kr
Sommarplantering                                        205 kr                 615 kr 
Vårplantering över 0-0,5 m2                      240 kr                 720 kr
Sommarplantering över 0-0,5 m2             270 kr                 810 kr
Ljung                                                                 50 kr/st


VINTERDEKORATION                                 1-ÅRSAVTAL     3-ÅRSAVTAL
Liggare                                                          180 kr                 540 kr

AVRÄKNINGSAVTAL
Förskottsbetalning av skötsel 4 år eller mer enligt offert.

ASKGRAVPLATS
Skötsel askgravplats 25 år    7 800 kr
Gravlykta till askgravplats         280 kr
Skyltar till askgravplats:
130x  90 mm                         2 250 kr Priset gäller till tillverkarens nästa höjning.
160x100 mm                         2 700 kr Priset gäller till tillverkarens nästa höjning.

Prislista för beställningsarbeten 2022

Typ av tjänst                                                        Kostnad
Dubbning av gravsten, 1-2 dubb                       260 kr per dubb
Dubbning av gravsten, 3-6 dubb                       220 kr per dubb
Gravstenstvätt (liten - mellan - stor)                400 kr – 460 kr – Timpris
Mindre justering av gravsten                              250 kr
Ommontering av gravsten                                  Timtaxa gäller                                  
Grässådd av gravrabatt                                      280 kr
Grässådd av grusgrav                                      1 150 kr
Påfyllning av grus i grusgrav                              420 kr
Byte av jord i gravrabatt                                    345 kr
Timpris för manuellt arbete                               360 kr

Tel.nummer: 0120-299 34
Telefontider: måndag 09-12 samt 13-16, onsdagar 09-12

Besöksadress: Kyrkogårdsexp, Ingatorpsvägen 21, 597 43 Åtvidaberg

Postadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Box 165, 597 24 Åtvidaberg