Foto: Tommy Hvitfeldt

Gudstjänster

Välkommen till gudstjänst i församlingens kyrkor.

Mässa sammanlyst till Askims kyrka 14/8

En gemensam mässa för hela församlingen i samband med att fyra biskopar från Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien besöker kyrkan i Göteborg. Biskop Tsegaye och Eric Muhl tillsammans med Joanna Kölsch och Jesper Olausson. Göran Bejstam musiker. Askims kyrka söndag 14 augusti 11.00.

En solros i solsken mot blå himmel.

Gudstjänster juli och augusti

En sammanställning över gudstjänster i juli och augusti. (Med reservation för ändringar)

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

MUSIKGUDSTJÄNSTER SEPTEMBER-OKTOBER

Festkonsert för Askims kyrkas återinvigning

Kyrkokören, Ladies International Choir, Ungdomskören och Melodiska ensemblen. Stråkkvartett från Göteborgs symfoniker. Peter Johanson, dirigent. Askims kyrka söndag 18 september 19.00.

Musikgudstjänst med musikalsånger

Sångaren Anders Mårtensson tar oss med i musikalernas värld. Göran Bejstam piano. Billdals kyrka söndag 2 oktober 18.00.

Pianokonsert - Toner av Mozart

Johan Möller Lekemo Steinwayflygel, Peter Johanson orgel. Mozarts 20 pianokonsert - Orkesterstämman arrangerad för orgel av Peter Johanson. Askims kyrka söndag 16 oktober 19.00.

Ungdomskörens höstkonsert

Instrument- och sångsolon. Allt från Bach till Queen. Peter Johanson dirigent. Askims kyrka söndag 23 oktober 16.00.

Musikgudstjänst med körer

Musikgudstjänst med Billdals kyrkas kör och kören Kronbruden. Dirigent Sara Korsgren Norrby, Göran Bejstam piano. Billdals kyrka söndag 23 oktober 18.00.

Gudstjänstprenumeration

Vill du ha församlingens gudstjänster i din mobilkalender? Prenumerera då på vår gudstjänstkalender!

Kollekter 2022

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.

Gudstjänst Askims kyrka

Högmässa på söndagar klockan 11.00. Ibland dopgudstjänst klockan 13.15. Högmässan direktsänds samtidigt via hemsidan för dem som inte kan komma till kyrkan.

Gudstjänst Billdals kyrka

Högmässa eller familjemässa söndagar klockan 10.00. (juni-augusti sommarmässa klockan 9.30)

Gudstjänst Mikaelskyrkan

Mikaelmässa söndagar klockan 17.00. Ibland med musik eller tema.

Middagsbön

En stunds stillhet med psalmsång, bibelberättelser, bön och musik. Mikaelskyrkan tisdagar klockan 11.45. Därefter sopplunch i församlingssalen.

Veckomässa Billdals kyrka

Veckomässa i Billdals kyrka firas onsdagar jämna veckor klockan 18.00. (Från och med 7 september)

Veckomässa Mikaelskyrkan

En stilla mässa. Mikaelskyrkan torsdagar klockan 19.00.

Vad är en gudstjänst?

Här kan du ta del av en så kallad kommenterad gudstjänst som förklarar gudstjänstens olika delar och dess bakgrund och syfte. Välkommen på ett digitalt besök i Billdals kyrka!

Tacksägelse och själaringning

Det är tacksägelse i huvudgudstjänsten på söndagar i församlingens kyrkor. I tacksägelsen läser man upp namnet på de församlingsbor som avlidit under veckan. 

Själaringning för dem som avlidit under veckan sker i Askims kyrka på fredagar klockan 16.00. Ett ljus tänds för var och en och kyrkklockorna ringer. Präst eller diakon håller en kort andakt och finns där för samtal.

Foto: Tommy Hvitfeldt