Medlem i Svenska kyrkan

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensamt: Du är viktig!

Vad är kyrkan?

När du frågar någon vad kyrkan är, så blir kanske svaret att det är en massa byggnader. Kyrkorna i Askims församling har mycket att berätta, men när vi säger ordet kyrkan menar vi något mer.

Är kyrkan samma sak som dess anställda, präster och andra yrkesgrupper? De finns förstås och hjälper till att hålla samman olika delar av verksamheten, men i sig själva utgör de inte mer än en liten skara.

Nej, medlemmarna är kyrkan. I Askims församling engagerar sig många och samlas till gudstjänst och annan verksamhet i Mikaelskyrkan, Askims kyrka eller Billdals kyrka. Tillsammans får vi på olika sätt bära med oss delar av en gemenskap som startade bland tolv enkla män för bortåt två tusen år sedan...

För att bli medlem i Svenska kyrkan, Askims församling, skickar du in en blankett till:

Askims församling

Skalldalsvägen 1B
436 52 HOVÅS

Blankett och mer information hittar du på svenskakyrkan.se: Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Skäl att vara medlem

Här kan du se några skäl att vara medlem i Svenska kyrkan!