S:t Eriks plakett

S:t Eriks plakett är instiftad av ärkebiskopen och stadgarna fast­ställda den 22 januari 1996. Ärkebiskopen utdelar plaketten till utländska medborgare och företrädare för andra kyrkor.

S:t Eriks plakett kan tilldelas den som i det ekumeniska samarbetet gjort viktiga insatser för kyrkans enhet, bland Svenska kyrkans systerkyrkor, inom biståndsarbetet eller bland svenskar i utlandet. Den som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för fred, för jämställdhet och mot diskriminering kan även tilldelas plaketten.

S:t Eriks plakett är  präglad i 7 mm tjock brons och är 70 mm i diameter . Åtsidan upptagande  S:t Erik i halvfigur hållande liljespira och riksäpple med omskriften SANCTUS ERICUS REX ET MARTYR, i fri anslutning till motivet på uppsalakapitlets kontrasigill i avtryck från 1275. Frånsidan upptagande Uppsala ärkebiskopsvapen med korsskölden under biskopsmitra åtföljd av korsstav och kräkla med omskriften SEDIA ARCHIEPISCOPALIS UPSALIENSIS.

S:t Eriks plakett utdelas av ärkebiskopen under högtidliga former i Sverige eller utomlands. S:t Eriks plakett bekostas av medel som står till ärkebiskopens förfogande.

 

S:t Eriks plaketten

S:t Eriks plaketten har delats ut till följande personer:

 

Gunnar Weman

1. Obispo Maximo Alberto B Ramento, Iglesia Filipina Independiente (utdelad i Uppsala 1996-03-03)

2. The Most Reverend and Right Honourable, the Lord Archbishop of Canterbury, Dr George L. Carey (utdelad i London 1996-04-22)

3. Dr. Conrad Bergendoff (utdelad i Rock Island, USA 1996-05-10)

4. The Most Reverend Hugh George Anderson, Presiding bishop of the Evangelical Lutheran Church in America  (utdelad i Chicago 1996-05-12)

5. The Most Reverend Andreas Fortuin, Presiding bishop of the Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (utdelad i Uppsala 1996-06-02)

6. Mary Tanner, Council for Christian Unity, Church of England

      (utdelad i Oxford 1996-11-23)

7. The Right Reverend David Tustin, Bishop of Grimsby, Church of England

      (utdelad i Oxford 1996-11-23)

8. Biskop Hubertus Brandenburg, Stockholms katolska stift

      (utdelad i Uppsala 1997-01-03)

 

KG Hammar

9. Ärkebiskop John Vikström, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (utdelad i Åbo 1999-01-05)

10. The Most Reverend Desmond Tutu, former Archbishop of Cape Town and Metropolitan of Southern Africa (utdelad i Sigtuna 1999-05-09)

11. Generalabbedissan Moder Tekla Famiglietti O SS O

(utdelad i Rom 1999-11-12)

12. The Most Reverend Jaan Kiivit, Archbishop of the Estonian Evangelical Lutheran Church (utdelad i Tallinn 2000-10-20)

13. Aram I, Catholicos of Cilicia (utdelad i Uppsala 2004-10-02)

14. Ärkebiskop Jukka Paarma (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)

15. Biskop Erik Norman Svendsen, Danmark (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)

16. Biskop Karl Sigurbjörnsson, Island (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)

17. Biskop Finn Wagle, Norge (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)

 18. Ärkebiskop Rowan Williams, Church of England (tillkännagivet i Uppsala i juni 2006)

 

Anders Wejryd

19. Revd Dr Ishmael Noko, generalsekreterare i LWF (utdelad i Lund den 24 mars 2007)

20. Walter Cardinal Kasper, President of the Pontifical Council (utdelad i Uppsala den 25 maj 2007)

21. Mr Colin Menzies, secretary of the Corporation of the Church House (utdelad i London den 6 juli 2010, tillkännagivet i Uppsala vid
Kyrkomötets öppnande september, 2010)

22. Ecklesiastikrådet Risto Cantell (utdelad vid kyrkomötets öppnande september 2010)

 

Antje Jackelén

23. His Holiness Patriark Ignatius Aphrem II  (utdelad i Uppsala vid middag den 29 september 2018 i samband med patriarkens besök vid kyrkomötet)

24. Dr Agnes Abuom (utdelad i Uppsala vid Ekumeniska helgens festkväll den 3 november 2018)

25. His All Holiness Patriark Bartolomeus I (utdelad i Uppsala vid kyrkomötets inledning den 1 oktober 2019)