Begravningsceremonin

Här kan du läsa mer om begravningsceremoni i Adolf Fredriks kyrka.

BEGRAVNINGSSAMTAL

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga för ett samtal. Mötet kan ske i hemmet eller här i församlingens lokaler. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Om det finns omständigheter som försvårar situationen för anhöriga kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Prästen har tystnadsplikt vad gäller enskild själavård, vilket betyder att han eller hon inte får tala med någon om det som har sagts i sådana samtal.

I samtalet planerar präst och anhöriga tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten. Det finns en begravningsritual som är begravningens stomme, men vilken musik, psalmer, böner och texter ni vill ha går att  välja tillsammans med prästen. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål bör de få komma i första rummet.

PSALMER OCH MUSIK

Anhöriga är också välkomna att ta kontakt med den musiker som ska spela vid begravningen för att diskutera och kanske få förslag på musik.

BÅRTÄCKE

I Adolf Fredriks kyrka finns vackra bårtäcken som kan användas kostnadsfritt.

TACKSÄGELSE

Tacksägelse över den som avlidit läses i gudstjänsten söndagen efter att församlingen fått kännedom om dödsfallet. Församlingen skickar ett brev till närmaste anhörig med information om när tacksägelse läses. Anhöriga kan också lämna önskemål om tacksägelse till en speciell söndag genom att kontakta församlingsexpeditionen.

DÖDSANNONS

En dödsannons gör det inträffade påtagligt för omvärlden. I annonsen informeras om när och var begravningen äger rum eller om den redan ägt rum. I annonsen kan man även framföra önskemål om gåvor till något särskilt ändamål. Annonsens storlek och valet av tidning påverkar kostnaden för den.

BEGRAVNINGSKAFFE OCH MINNESSTUND

Du är välkommen att boka våra samlingslokaler för minnestund och begravningskaffe prata med församlingsexpeditionen. Läs mer här Minnestund i vackra lokaler