Foto: Ludovic Bertron, edited by Kevin Wong, via Flickr Creative Commons

Uteslutet att "bota" homosexualitet

Svenska kyrkan bejakar, respekterar och välsignar såväl homosexuella som heterosexuella relationer. Svenska kyrkan har värnat homosexuellas rättigheter sedan 1970-talet och har – i bred majoritet – beslutat att inte skuldbelägga, diskriminera eller försöka ”bota” homosexuella. Läs mer

Anmälan öppen till konfirmation 2015

2014-04-24 Vill du åka på ett längre sommarläger eller träffa din konfirmandgrupp på vardagskvällar under ett läsår? I Lund finns det flera olika vägar till konfirmation så att du kan välja den som passar dig bäst. Läs mer

Foto: Kristina Strand Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Svenska kyrkan i Lund

Skapad: 2013-08-20 08:44:00

Postadress
Box 1096, 221 04 Lund

Besöksadress
Kiliansgatan 7

E-post
lundspastorat@svenskakyrkan.se

Telefon
046-35 87 00

 

 

Veckans gudstjänster

Morgonmässa
2014-07-25 kl: 08:00
Lunds Domkyrka
Mer information
Ögonblick - Moments
2014-07-25 kl: 08:30
Lunds Domkyrka
Mer information
Tyst bön
2014-07-25 kl: 08:50
Lunds Domkyrka
Mer information
Domkyrkoforum
2014-07-25 kl: 09:00
Domkyrkoforum
Mer information
Klockspel
2014-07-25 kl: 09:00
Lunds Domkyrka
Mer information
Pilgrimsbön
2014-07-25 kl: 09:00
Lunds Domkyrka
Mer information
Morgonbön
2014-07-25 kl: 09:15
S:t Knuts kyrka
Mer information
Bibelsamtal
2014-07-25 kl: 09:20
Pilgrimsplats Liberiet
Mer information
Frukost INSTÄLLT
2014-07-25 kl: 09:30
S:t Knuts församlingsgård
Mer information
Pilgrimsplats Liberiet
2014-07-25 kl: 10:00
Pilgrimsplats Liberiet
Mer information
Öppen visning, svenska
2014-07-25 kl: 11:00
Lunds Domkyrka
Mer information
Middagsmässa
2014-07-25 kl: 12:00
Lunds Domkyrka
Mer information
Öppen visning, engelska/Free guided tour in English
2014-07-25 kl: 14:30
Lunds Domkyrka
Mer information
Klockspel
2014-07-25 kl: 15:00
Lunds Domkyrka
Mer information
Präst/diakon tillgänglig för samtal
2014-07-25 kl: 16:00
Lunds Domkyrka
Mer information
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//