Septuagesima / 1 feb:


kl 11 Gudstjänst i Jakobs kyrka,
Mikael Isaksson, Rune Broberg, Söndagskoja

kl 11 Högmässa i Hälsingtuna kyrka
Kristofer Falkevall, Mari Lennholm, kyrkkaffe

kl 17 Konsert i Jakobs kyrka
Jakobskören, Py Bäckman, Rune Broberg, entré

kl 18 Sinnesrogudstjänst i Håstakyrkan
Mikael Isaksson, Ellen Sjölander, Mari Lennholm

Veckoprogram för vecka 5

Skapad:2015-01-26 16:43:00
Skapad:2015-01-26 17:15:00
Skapad:2015-01-26 16:55:00

 

 

 

 

 

Detalj altarkors Jakobs kyrka

Foto: Philippe Rendu

Sensus Sudieförbund

Skapad: 2014-03-07 11:33:00

Församlingens aktiviteter och arrangemang sker i samverkan med Sensus studieförbund.

SENSUS

Hudiksvallsbygdens församling - kontakt

Skapad: 2013-07-10 18:19:00

Hudiksvallsbygdens församling
Box 1022
824 11 Hudiksvall

Besöksadress:
Olof Bromans gata 8
824 31 Hudiksvall

Församlingsexpedition:
0650-54 07 84
 (expeditionstid 10-12)

E-post:
hudiksvallsbygdens.forsamling@
svenskakyrkan.se


Bankgiro: 111-1541

kontakt

Skapad: 2014-02-13 15:27:00

OBS stängd 22/12-5/1

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Hudiksvallsbygdens församling
Box 1022
824 11 Hudiksvall

Besöksadress:
Stora Kyrkogatan 2
824 31 Hudiksvall
OBS Från 19 januari flyttar expeditionen
till Sofiedals griftegård

Telefon: 0650-54 07 96
(expeditionstid 10-12)

E-post:
hudiksvallsbygdens.forsamling@
svenskakyrkan.se

Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

Laddar kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//