Blommande rosor
Foto: Pär Scharffenberg

Bildarkiv

Här kommer vi att samla bilder från vår verksamhet och kyrka.