Liggande studiematerial ovanpå varandra liggandes på bord
Foto: Pixabay

Bibelstudiegrupp

Har du någon gång funderat på: Vad som egentligen står i Bibeln? Varför det står så? Vad det betyder? Hur påverkar detta min tro?

* Bibelstudiegrupper är inte aktiv just nu, men om DU och kanske någon till har intresse, kontakta vår Kyrkoherde så kanske vi kan dra igång!   

Tillsammans får vi fundera över dessa och andra frågor om vår tro och gräva djupare i Böckernas bok.