Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkör för de minsta

TONFISKARNA

När? Måndagar 16:00-18:00

Var? I kyrkans lokaler på Gentzgasse 10

På måndagar kl 16:00 träffas Tonfiskarna - vårt "Kyrkis". Åldrarna sträcker sig från 0- ca 6. Vi leker och umgås. Vi har alltid en sångstund där alla som vill får vara med. Ibland sjunger vi i familjegudstjänster.


Samtliga barn/barngrupper bjuds in till att medverka vid kyrkans familjegudstjänster som firas andra söndagen varje månad!

Tonfiskarna leds just nu av vår volontär och vår kyrkoherde!

kontaktuppgift Kantor/assistent

Katharina Hieke tillträder som Kantor/Assistent 14/11 2018. Vid intresse för körerna, kontakta Peter Styrman eller mail nedan.  
Musiker vikarierar i gudstjänster, vid förrättningar och vid olika evenemang.  
Tel: 0699-19477215 (från 14/11)
Mail: Svenska Kyrkan i Wien