Hälsning från Kyrkoherden

Kära medlemmar!

Jag skriver till er i en orolig tid.

En tid ingen kunnat förutspå och en virusspridning som ingen har ett givet botemedel för.

I land efter land sprider sig pandemin och vi har bara att försöka vara kloka för vår egen del och för medmänniskornas skull.

I New York är vi särskilt drabbade. I en så folktät stad med så många besökare från världens alla hörn är det inte så konstigt.

Det amerikanska samhället är sämre rustat när detta händer. En bristande socialförsäkring och ett hälsovårdssystem som inte omfattar alla gör att många drabbas och detta omedelbart.

Den svenska kolonin är ofta en gynnad grupp med stadiga förhållanden och mindre utsatt.

Men det finns en del av oss som direkt drabbas när arbetet inte längre kan utföras och lönen uteblir, eller när barnen ska tas om hand då skolan stängt.

För de äldre av oss finns också risker med smittan och vår bristande motståndskraft.

Vi får försöka hjälpas åt och göra det vi kan för varandra.

I tider som dessa behöver vi hålla ihop. Ge varandra den hjälp och det stöd som behövs.

Många gånger har det visat sig att ”godheten har makt över ondskan” som det står i en psalm (SvPs 782). Men godheten behöver görare och utförare. I kristider brukar människan visa upp både sina bästa och sämsta sidor. Min erfarenhet är att godheten segrar.

Det är du och jag som kan göra skillnad. Det är vi som är redskapen för godheten.

Vad kan du göra för att hjälpa någon annan i dessa tider?

Med hjälp av tekniken behöver vi inte vara ensamma och isolerade (många befinner sig i självvald karantän). Det går att ringa varandra. Det går att skicka mail om man har den möjligheten. Har man möjlighet kan man Skypa med varandra eller se varandra via olika internetbaserade tjänster.

Är man själv kan isoleringen lindras genom tillgången till internet med mängder av tips  och det finns fortfarande  TV och inte minst böcker, både att läsa eller lyssna till.

Jag lägger upp några predikningar för söndagarna som kommer på hemsidan och ge lite tips på bibelläsning. Vi i New York har även producerat några andakter som man kan ta del av via internet och de länkar som kommer att finnas på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/washington eller www.svenskakyrkan.se/newyork

Det är viktigt att vi nu följer lokala hälsomyndigheters råd och ser till vår egen och andras säkerhet så långt det går.

Om du behöver prata eller få tips om hur du kan få hjälp: Tveka inte utan ring!

 

Pether Ström Broman +1 347 741 9000 , pether.strom-broman@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde