Foto: Johannes Frandsen/Ikon

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos Vreta klosters församling

Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Vreta Kloster församling tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. Våra fotografier och filmer är inte sökbara på person.
 
Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.
 
Vår webbplats, https://www.svenskakyrkan.se/vretakloster, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detsamma gäller vår tidskrift, Kyrkbacken. Detta innebär att vår publicering lyder under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Vreta Kloster församling ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.
 
Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Vilka rättigheter har du?
Vreta Kloster församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

https://www.svenskakyrkan.se/vretakloster/gdpr