Foto: Maria Svensk/Ikon

Öppen kyrka - men vi ställer om

Med anledning av Coronapandemin ställer vi om vår verksamhet.

Med hänsyn till spridningen av covid-19 förändrar kyrkorna i verksamheterna.

Här finns mer information samt generella råd gällande covid-19 och kyrkans verksamheter.