Foto: Linda May Dahlström

Stå fasta i hoppet!

Följ med biskop Thomas till Dalhem kyrka i detta webbinarium där en bok och det goda samtalet står i centrum.

Vi går nu in i fastan. En tid för reflektion. En tid att fundera över om det finns något i ditt liv som du vill förändra. Men även en tid för att reflektera över vad du är extra tacksam för. Biskop Thomas berättar och reflekterar i det här webbinariet om boken ”Drömmen om den innersta sjön” av Martin Lönnebo. En bok som betytt mycket för biskop Thomas i den egna livsresan som kristen. Reflektionen sker i det goda samtalet med Sunniva Rettinger och Felix Egegren och det sker med en inramning av vacker musik framförd av Linn Smitterberg och Axel Petersson i Dalhem kyrka, Romaklosters pastorat.

Biskop Thomas om boken:
”Utan egendom, utan karta och kompass har barnet fötts. Vad kan i detta kaos vara karta och kompass? Många är vi som följt Martin Lönnebos andliga resa, som också blivit en andlig resa för oss. Som prästvigd av Martin Lönnebo har hans ord väglett och stärkt mig som präst och som troende. Denna bok kan ses som ett testamente av hans andliga karta och tillsammans med frälsarkransen vara en kompass i tillvaron. Se fler seminarier av Svenska kyrkans biskopar som uppmanar oss att Stå fasta i hoppet!”

Se hela webbinariet här!

Biskop Thomas webbinarium är ett avsnitt i en serie med webbinarier på temat Stå fasta i hoppet! 
Här hittar du fler avsnitt!