Pressmeddelande; Klimat- och hållbarhetsdag

För att uppmärksamma och öka gemenskapen och engagemanget kring att bromsa klimatförändringarna arrangerar Svenska kyrkan, Visby stift i samarbete med Visby domkyrkoförsamlingen och Sensus en Klimat- och hållbarhetsdag med pilgrimsvandring och workshops med fokus på vårt förhållande och ansvar för skapelsen.

Lördagen den 25 september mellan kl.10:00 - 16:30 välkomnas alla som vill till Visby domkyrka för att delta i en dag tillägnad klimatet och de utmaningar vi står inför som mänsklighet utifrån klimatperspektivet. Dagen bjuder till exempel på möjlighet att pilgrimsvandra med möjlighet att reflektera över klimatfrågor, workshops med bland annat diskussioner kring klimatångest och hur vi kan hantera detta och mycket mer.

Besök Visby stifts hemsida för mer detaljerad information och program www.svenskakyrkan.se/visbystift

Anmälan till Klimat- och hållbarhetsdagen görs via Sensus www.sensus.se

Kontakt:

För mer information är ni välkomna att kontakta klimat- och miljöhandläggare Natalia Svensson 0498-40 49 23, natalia.svensson@svenskakyrkan.se
eller stiftsadjunkt för pilgrimsfrågor Benjamin Ulbricht 0498-40 49 03, benjamin.ulbricht@svenskakyrkan.se

Fakta:

Arbetet med klimat- och miljöfrågor är en del av Svenska Kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Svenska kyrkan ska lyfta andliga och existentiella aspekter gällande klimat- och miljöfrågor och vi ska uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. För mer information besök gärna Svenska kyrkans färdplan för klimatet;
Svenska kyrkans färdplan för klimatet - Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Bild:

Illustration klimat- och hållbarhetsdag.