Pressmeddelande; Information om vindkraftsplaner

Prästlönetillgångar i Visby stift undersöker tillsammans med privata markägare sedan en tid tillbaka möjligheten att låta bygga vindkraft i de centrala delarna av Gotland.

Som ett led i arbetet med att undersöka möjligheten att bygga vindkraft var de FSC-certifierade fastigheterna på det tilltänkta området redan under våren 2022 utannonserade för tidigt samråd i enlighet med certifieringens krav.

Men då projektet sedan januari 2023 har en ny projektör så finns det fortfarande möjlighet att komma in med synpunkter.

Mer information om vindkraftsplanerna finns på Visby stifts hemsida:
Information om vindkraftsplaner - Visby stift (svenskakyrkan.se)

Om du har några frågor kontakta egendomsförvaltare Arvid Mickelåker på telefon 0498-40 49 25 eller via e-post: arvid.mickelaker@svenskakyrkan.se