Foto: Lena Sjöström/Ikon

Visby stift - stiftet där solen aldrig går ner

Stiftet består idag av 10 pastorat, 39 församlingar på Gotland och ett 40-tal utlandsförsamlingar samt många fler verksamhetsplatser där gudstjänster firas.

Visby stift är en öppen och välkomnande folkkyrka och en del av den världsvida kyrkan. Stiftets uppdrag riktar sig inte bara till de formellt kyrkotillhöriga, utan innebär ett erbjudande om medmänskligt stöd, bearbetning av tros- och livsfrågor samt en social gemenskap som vänder sig till alla som vistas inom stiftets område.

Stiftet arbetar med:

  • Levande församlingar, engagerade medarbetare, fördjupande och glädjefyllda gudstjänster.
  • Ett brett diakonalt arbete med fokus på de mest utsatta.
  • En undervisning för olika åldrar som väcker nyfikenhet samt fördjupar kunskaper, andliga och existentiella insikter.
  • En missionsuppgift som bygger på dialog och en strävan att vara goda förbilder.
Pastorat i Visby stift

Snabbfakta

60.000 människor bor i stiftet.
Cirka 60 procent av befolkningen i stiftet är tillhöriga Svenska kyrkan.
Stiftet är indelat i 10 pastorat och 39 församlingar.

På biskopens ansvar ligger även Svenska kyrkan i utlandet (SKUT).

Visby stift är till ytan det minsta stiftet i Sverige.

Kontakta Visby stiftskansli

Kontakta Visby stift 
Visby stift/Helge Andshuset
Box 1334
621 24 Visby

tel:  0498 - 40 49 00
fax: 0498 - 21 01 03
epost: visby.stift@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 3

Öppettider under sommaren 2023:
Helge Andshuset är öppet 26 juni - 27 juli

mån-fre kl 09.00-12.00   

Stiftskansliet håller stängt under perioden 28 juli-11 augusti 2023.